“Entrust” ceturto gadu

Sievietes no dažādiem Latvijas reģioniem turpina mācīties “Entrust” māceklības programmā.

“Es neticēju, ka man tik ļoti iepatiksies “Entrust” mācības!”

“Kad pirmo reizi dzirdēju par “Entrust”, likās tā kā par traku – tā sajūsma un cik tas ir svētīgi. Tagad es pati citiem par to vien stāstu!”

 “Nevaru sagaidīt nākamo gadu, kad turpināsim mācīties!”

 “Visas mācību dienas pavadīju drošā un pieņemošā vidē, kurā jutos garīgi atspirgusi un samīļota.”

Tās ir tikai dažas frāzes, kas izskanēja pēdējā mācību dienā, kad 13 meitenes absolvēja jau 2. un 3. gada programmu un 8 meitenes pabeidza pirmā gada programmu.

Foto: Madara Parma

Šis gads bija īpašs ne tikai ar to, ka mums ir pievienojušās 8 jaunas dalībnieces, bet arī ar to, ka 3 meitenes, kuras pirmās uzsāka mācības “Entrust “māceklības programmā, šogad līdzveicināja mācību procesu.

Lai visu saprastu labāk, jāpaskaidro, ka “Entrust” māceklības programmā netiek lietots vārds skolotājs (kas tomēr var veicināt sevis paaugstināšanu pār citiem grupas dalībniekiem un vienai lielai daļai asociējas ar ne pārāk pozitīvām atmiņām no skolas laikiem), bet gan veicinātājs, kura primārais uzdevums, ir veicināt drošu vidi, cieņpilnas attiecības grupā, kas sekmē dalībnieku izaugsmi un vēlmi tālāk dalīties ar savām zināšanām un pieredzi ar citām sievietēm. Lai kļūtu par “Entrust” programmas veicinātāju, dalībniecēm ir vismaz divas reizes jāpiedalās apmācībās kā līdzveicinātājai, darbojoties pārī ar pieredzējušu programmas veicinātāju. Lai jau nākamajā oktobrī mācības jaunajai grupai varētu pirmo reizi pilnībā nodrošināt latviešu valodā, mūsu trīs dalībnieces aprīlī dosies uz Šveici, lai mācītos un iegūtu pieredzi, kā “Entrust” māceklības programma tiek organizēta citās valstīs un kļūtu par pilnvērtīgām “Entrust” māceklības programmas veicinātājām. Pateicoties šim procesam, mēs strauji tuvojamies tam mirklim, kad “Entrust” programma iegūs savu latvisko nosaukumu un mācības tiks nodrošinātas latviešu valodā!

Foto: Madara Parma

Lūk, daži citāti no šī gada dalībniecēm:

Evija Balode: “Šis mācību laiks lika man paskatīties uz kalpošanu no malas – ka svarīgs ir ne tikai Dieva vārds, lūgšanas, kopā sanākšana, bet arī cilvēks – ar savu līdzšinējo pieredzi, ievainojumiem, vajadzībām”.

Evita Sergejeva: “Pieredze “Entrust” mācībās man ir pilnībā mainījusi priekšstatu par kalpotājiem un kalpošanu. Esmu tik ļoti pateicīga Dievam, kurš ļāvis man sastapt un iepazīties ar tik pazemīgām, vienkāršām, lēnprātīgām un dievbijīgām Dieva kalponēm, kuras veicināja manī ticību sev, tam, ka Dievs vēl joprojām vēlas, var un lieto mani. Esmu saņēmusi jaunus spārnus un ticību, ka ar Dieva palīdzību es varu, man izdosies, es neesmu viena. Kad nācu uz “Entrust” vispār nesapratu, kāpēc šeit piedalos. Pilnīgi noteikti doma bija tikai un vienīgi par vienu gadu. Bet tagad es gribu lūgt Dievam žēlastību pašķirt ceļu, lai varētu arī nākamajā gadā būt daļa no šī lieliskā piedzīvojuma, ceļojuma…”

Māceklības programma “Entrust”, ir lielisks resurss kalpojošu vadītāju sagatavošanai un izaugsmei, kuru kopš 2014.gada, Sieviešu kalpošanas apvienība piedāvā tām sievietēm, kuras vada, vai grib vadīt savās draudzēs mazās grupas.

Četru programmas moduļu laikā, dalībniecēm ir iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai kalpotu citām sievietēm – gan vadot mazās grupas, gan kalpojot sievietēm individuāli.

Māceklības programma “Entrust” sniedz būtisku ieguldījumu programmas dalībnieču izaugsmē un briedumā, palīdzot attīstīt:

  • sieviešu garīgo izaugsmi;
  • dievbijīgu raksturu;
  • kalpošanas prasmes;
  • evaņģelizācijas prasmes;
  • attiecību veidošanas prasmes;
  • kalpojošas vadīšanas prasmes.