Pirmās absolventes gatavas dot tālāk

Lai veicinātu sieviešu garīgo briedumu un izkoptu prasmes apgūto un piedzīvoto dot tālāk citām sievietēm, kopš 2014. gada, Latvijā tiek nodrošināta Māceklības programma “Entrust”.

Šajā pavasarī, četras dalībnieces no Latvijas -Agnese Spura, Golgātas bapt. dr., Lāsma Ašme, Venstpils bapt.dr., Laura Jursone, Valmieras Sv. Sīmaņa ev.lut. dr. un Agnese Megne, Āgenskalna bapt.dr, izmantoja iespēju pēdējo – ceturto kursu apgūt Šveicē, lai jau oktobrī dotu tālāk savu pieredzi citām Latvijas sievietēm. Meitenes ir atgriezušās ar paplašinātu skatījumu uz to, cik dažādos veidos sievietes var kalpot citām sievietēm ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Ļoti nozīmīga bija starpkultūru pieredze – atšķirības tradīcijās un iespējās, ko sieviete drīkst vai nedrīkst darīt savā valstī, un cita izpratne par to, ko no sievietēm sagaida vietējā sabiedrība. Pārsteidzoši, ka neskatoties uz atšķirībām katrā kultūrā, “Entrust” apmācību standarti visās valstīs ir vienādi, jo visa centrā ir Jēzus un Svētie Raksti.

Ar nepacietību gaidām rudeni, kad pirmo reizi jaunajām dalībniecēm programma tiks nodrošināta latviešu valodā ar jaunu nosaukumu – Māceklības programma “Sieviete sievietei”. Programma ir fokusēta uz dziļām un personīgām attiecībām ar Jēzu, un mācību laikā, ļaujoties Svētā Gara spēkam, notiek būtiskas izmaiņas dalībnieču sirdīs un raksturos. Mācības šogad notiks no 12.–14. oktobrim un no 19.-21. oktobrim Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Sīkāka informācija mājas lapā – www.padodtalak.lv

Pieredze

“Šī programma mainīja manu izpratni par sievieti, īpaši krasi – skatījumu uz sievietes sirdi. Ieguvu iedrošinājumu sev, kā arī apguvu jaunas prasmes kā varu palīdzēt citām sievietēm. Saņēmu efektīvus instrumentus, ko varu lietot studējot Dieva Vārdu, kā arī sagatavojot Bībeles studijas citiem. Šīs mācības ir daudz vairāk nekā spēju iedomāties! Sapratne, izmaiņas, progress, rīcība!” Agnese Spura

“Mīlestība un savstarpēja uzticēšanās, raksturu slīpēšana esot vienkopus ar nepazīstamiem cilvēkiem, izkāpšana no komforta zonas, mācoties un vadot nodarbības angļu valodā, un pāri visam atklāsme, ka savās sāpēs, ievainojumos un vajadzībā pēc Jēzus – esam vienotas, neatkarīgi no tautības”. Agnese Megne

“Man šī apmācību programma katru gadu palīdzējusi atjaunoties ticībā, sperot soli uzticībā Dievam. Tā kā pēc dabas esmu ļoti bailīga, tas nav maz. Un vienmēr Dievs caur šo kursu ir pieskāries caur iespēju nepastarpināti satikt Viņu – caur nespēku, kurā Dieva spēks varens parādās. Gan angļu valoda, gan saskarsme un komunikācija ar tik daudziem cilvēkiem arvien ir liels izaicinājums. Nolikt sevi tik ļoti Gaismā, izlīst no ēnām, pieļaut, ka neiespējamas lietas var notikt un tad redzēt, kā tās notiek – redzēt Dievu darbībā savā un citu sieviešu dzīvēs – tas ir bijis brīnumaini brīnišķīgs piedzīvojums. Un tas neapšaubāmi ir ietekmējis manu dzīvi.” Laura Jursone

 “Un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā, nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt” (2. Timoteja 2:2).