Tavs draugs

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” (Atklāsmes 3:20).

Es zinu, ka dažreiz tev ir ļoti grūti Mani sadzirdēt. Es zinu, ka tu brīnies, kā tu varētu vēl labāk klausīties, vēl dedzīgāk klausīties Manā balsī, kas skan tevī. Mani čuksti vienmēr ir pietiekami skaļi, lai tos sadzirdētu, taču arī pietiekami klusi, tāpēc tos arī ir iespējams ignorēt.

Vai tu esi aizdomājusies, ka šīs varētu būt labākās attiecības? Attiecības, kurās draugs neuzbāžas, neprasa, lai tiktu pamanīts, un nekliedz, lai tiktu sadzirdēts. Tas varētu radīt lielu troksni. Tad komunikācija būtu tikai kliegšana, tā nebūtu rūpīga, laipna, kā stiprinājums tavai sirdij.

Es esmu draugs, kas prasa, lai viņu ieaicina. Es esmu draugs, kas atrodams klusumā, klusumā tevī, viesis, kas stāv aiz durvīm un klauvē, gaida. Es esmu tepat, nevis tālu prom. Un Es tev nesaku, ka es gaidu, lai tu Mani ieaicini, lai tu justos vainīga, noskumusi vai it kā būtu zaudējusi drosmi. Es tev nesaku, ka stāvu ārpusē un gaidu, ar mērķi likt tev domāt, ka tev ir jāstrādā vairāk, jāklausās labāk, jābūt laipnākai meitai pret Mani.

Es esmu tavs draugs, un Es tevi mīlu. Un es ilgojos pēc draugiem, kuri mīl un pamāca viens otru, un izrāda viens otram laipnību. Tu vari mani sadzirdēt. Tu vari būt tāds draugs, kopā ar Mani…

Es gribu, lai tu zini, ka es esmu draugs, kas tevi nepievils. Es esmu draugs, kas būs stiprs, kad tev vajadzēs, lai Es tāds esmu. Es esmu draugs, kas dos tev cerības vārdus, kad tu jutīsies noskumusi vai vīlusies. Es esmu draugs, kurš saprot, ko tu domā ar vārdiem „es iekšēji mirstu” un „es esmu tik vientuļa”, un kad tu jūties pazudusi un baidies no klusuma.

Es esmu draugs, kuru var sadzirdēt, pat par spīti troksnim. Jebkurā situācijā tava sirds var tikt pieskaņota Man. Taču klusumā ir vieglāk Mani sadzirdēt. Tu vari būt aizņemta un rosīga. Bet atceries, ka

Es esmu draugs, kas tev palīdz mīlēt citus. Un, ja tu Mani neielaidīsi iekšā tavās attiecībās, tavā darbā, tajos brīžos, kad tu dari un ej, un centies, tu iekšēji jutīsies tukša. Tu jutīsies viena.

Es esmu draugs, kas zina visu par tevi un zina, ka tu patiešām vari Mani sadzirdēt.

Klausies.

Vai man ienākt?

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)