Māceklības programma “Sieviete sievietei”

 

 

Audz – Uzticies – Dalies

Lai veicinātu sieviešu garīgo briedumu un izkoptu prasmes apgūto un piedzīvoto dot tālāk citām sievietēm, kopš 2014. gada, Latvijā tiek nodrošināta Māceklības programma “Entrust”.

2018. gads ir īpašs, jo pirmo reizi jaunajām dalībniecēm programma tiks piedāvāta latviešu valodā ar jaunu nosaukumu – Māceklības programma “Sieviete sievietei”.

Programmā ir četri kursi, kas sekmē sieviešu:

  • garīgo izaugsmi Kristus līdzībā;
  • izpratni par Bībeli un tās nozīmīgumu;
  • prasmes mazo grupu vadīšanai;
  • spēju stiprināt un atbalstīt sievietes individuālās sarunās;
  • evaņģelizācijas prasmes;
  • kalpojošas vadīšanas prasmes.

Māceklības programma ir fokusēta uz dziļām un personīgām attiecībām ar Jēzu, un mācību laikā, ļaujoties Svētā Gara spēkam, notiek būtiskas izmaiņas dalībnieču sirdīs un raksturos. Mācību process ir balstīts uz mācīšanos caur attiecībām, lai veicinātu drošu, uzticības un cieņas pilnu gaisotni.  Programma akcentē pieaugšanu Kristus līdzībā, kā arī apgūtā un piedzīvotā nodošanu tālāk citām sievietēm, caur to stiprinot vietējās draudzes.

Praktiska informācija

Mācības šogad notiks no 12.–14. oktobrim un no 19.-21. oktobrim Rīgā, Lāčplēša ielā 37 – pilnas 6 dienas. Līdz tam būs jāizlasa un jāizpilda apjomīgs mācību materiāls, lai kopīgais laiks būtu pilnvērtīgs visām dalībniecēm. Piedalīšanās visās mācību dienās un mācību materiāla apguve pilnā apmērā ir obligāta.

Gaidīsim Tavu pieteikumu epastā – ska@lbds.lv līdz 10. jūnijam. Papildus informācija zvanot pa tālruni – 29211080, programmas koordinatorei Lāsmai Ašmei un mājas lapā – www.padodtalak.lv

“Un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā, nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt” (2. Timoteja 2:2).