Māceklības programma “Sieviete sievietei”

Lai veicinātu sieviešu garīgo briedumu un izkoptu prasmes apgūto un piedzīvoto dot tālāk citām sievietēm, kopš 2014. gada, Latvijā tiek nodrošināta Māceklības programma “Entrust”.

2018. gads bija īpašs, jo pirmo reizi jaunajām dalībniecēm programma tika piedāvāta latviešu valodā ar jaunu nosaukumu – Māceklības programma “Sieviete sievietei”.

Taču cītīgi turpinājām strādāt pie materiāla tulkošanas un jau šogad piedāvāsim divus kursus
latviešu valodā.

Programmā ir četri kursi, kas sekmē sieviešu:

  • garīgo izaugsmi Kristus līdzībā;
  • izpratni par Bībeli un tās nozīmīgumu;
  • prasmes mazo grupu vadīšanai;
  • spēju stiprināt un atbalstīt sievietes individuālās sarunās;
  • evaņģelizācijas prasmes;
  • kalpojošas vadīšanas prasmes.

Māceklības programma ir fokusēta uz dziļām un personīgām attiecībām ar Jēzu, un mācību laikā, ļaujoties Svētā Gara spēkam, notiek būtiskas izmaiņas dalībnieču sirdīs un raksturos. Mācību process ir balstīts uz mācīšanos caur attiecībām, lai veicinātu drošu, uzticības un cieņas pilnu gaisotni.  Programma akcentē pieaugšanu Kristus līdzībā, kā arī apgūtā un piedzīvotā nodošanu tālāk citām sievietēm, caur to stiprinot vietējās draudzes.

Praktiska informācija

Mācības šogad notiks no 17.-20. oktobrim un no 25.-27. oktobrim Rīgā, Betānijas dominikāņu māsu klosterī Rīgā, Drustu ielā 36a. Līdz tam būs jāizlasa un jāizpilda apjomīgs mācību materiāls, lai kopīgais laiks būtu pilnvērtīgs visām dalībniecēm. Piedalīšanās visās mācību dienās un mācību materiāla apguve pilnā apmērā ir obligāta.

Apmācības notiks 3 kursos:

  • Veicinātāju apmācība (latviešu valodā)
  • Pieaugt sirdsgudrībā (pirmo reizi latviešu valodā)
  • Equipping women to serve (angļu valodā).

Apmācības vadīs veicinātājas no Latvijas, Amerikas, Kanādas un Ukrainas, apmācot 23 sievietes no dažādam draudzēm: Limbažu, Brocēnu. Vangažu, Ventspils, Pāvilostas, Jelgavas, Ogres, Ozolnieku, Misijas Ādažu, Rīgas Mateja, Rīgas Āgenskalna un Rīgas Golgātas. Apmācībās piedalīsies arī sievietes no citām konfesijām un misionāre no Vācijas.

Papildus informācija var saņemt, sazinoties ar programmas koordinātori Lāsmu Ašmi: lasma.asme@lbds.lv, 29211080, www.padodtalak.lv

Aicinām pievienoties šai kalpošanas darbā, atbalstot finansiāli:

Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”, Reģistrācijas Nr. 90000085765, Banka A/S Swedbank, Konts LV78 HABA 0551 0257 81989, Norāde – Māceklības programmai “Sieviete sievietei”

“Un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā, nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt” (2. Timoteja 2:2).