Mēs

Sieviešu kalpošanas apvienība ir aktīvi darbojusies jau 25 gadus, atbalstot, iedrošinot un palīdzot pieaugt Kristus līdzībā vairākiem simtiem Latvijas sieviešu. Ar patiesu cieņu un bijību šajā kalpošanas darbā pievienojamies mēs – mazliet jaunākas, mazliet dullākas, ar miljons kļūdām un nepilnībām, skaidri apzinoties, ka savā spēkā varam izdarīt tik maz… Tieši tāpēc esam gatavas klupt un krist, atzīt savu nespēku, nevarēšanu un pieredzes trūkumu, lai mēģinātu, lai darītu, lai spertu mazus solīšus un kalpotu jums – mīļās māsas, mīļās sievietes. Kas vēl mūs vieno? Ticība un mīlestība pret mūsu trīsvienīgo Dievu un vēlme dalīties ar to labo, ko pašas esam saņēmušas un piedzīvojušas. Tāpēc arī sauklis: “Padod tālāk”, jo mums ir ko dot!

Juridiski mēs esam Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) Sieviešu kalpošanas apvienība. Tā ir LBDS apakšnozare, kas piedāvā resursus ikvienai sievietei, kura vēlas pieaugt Kristus līdzībā, neatkarīgi no vecuma un kalpošanas nozares.

Sieviešu kalpošanas apvienība sadarbībā ar citām kalpošanas nozarēm īsteno LBDS vīziju.

Ideja par portālu www.padodtalak.lv radās, uzklausot LBDS draudžu sieviešu ilgas pēc kvalitatīvi pavadīta laika kopā ar citām sievietēm, kuras vēlas pieaugt Kristus līdzībā. Mūsu novērojumi liecināja, ka bieži sievietēm trūkst ideju, ko darīt kopā sanākšanas brīžos. Meklējot veidus, kā aizsniegt pēc iespējas lielāku mērķauditoriju un pavairot to labo, kas notiek citās draudzēs, esam izveidojušas portālā sadaļu Dārgumu lāde. Ticam, ka tur apkopotā informācija var būt noderīga ikvienai sievietei, kura meklē iedvesmu un idejas, kalpojot citām sievietēm, neatkarīgi no konfesionālās piederības.

 

Iepazīsties ar Sieviešu kalpošanas apvienības jauno padomi!


Tā ir Agnese Megne!

Tā ir Agnese Megne!

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

Esmu Agnese, mīlēta un žēlota Dieva meita, kura nebaidās kļūdīties un mēģināt. Mani raksturo vēlme pašai garīgi augt un pilnveidoties, lai apgūto un piedzīvoto dotu tālāk citām sievietēm – palīdzot individuāli, strādājot grupās vai vadot seminārus. Man viegli padodas ģenerēt idejas un sevišķi lielu prieku sniedz brīži, kad blakus ir cilvēki, kuri idejas arī realizē. Ar pateicību ļaujos Dieva korekcijām un manu plānu sabrukšanai, lai pēc tam piedzīvotu, ka Viņa plāns ir neskaitāmas reizes labāks par manējo! Pēdējā laikā daudz domāju par to, kā palīdzēt cilvēkiem tikt vaļā no vēlmes būt kādam citam. Tik bieži mēs tās dāvanas un žēlastību, ko esam saņēmusi no Dieva, savās domās padarām par nesvarīgām un mazvērtīgām. Šobrīd, kad vadu Sieviešu kalpošanas apvienību, esmu pateicīga par pieredzi, kas iegūta 16 gadus vadot krīžu centru bērniem, kuri cietuši no vardarbības, par zināšanām, kas iegūtas studējot maģistrantūrā karjeras konsultēšanu, kā arī ikvienu nodzīvoto dienu, kas vedusi mani tuvāk Dievam, caur Jēzu Kristu un Svēto Garu. Man ir divi lieli dēli, atbalstošs vīrs, un ģimene, kas gatava sadoties rokās, lai veidotu vienotu un stipru komandu gan priekos, gan bēdās. Ar Dieva palīdzību esmu gatava jaunam dzīves posmam, lai atbalstītu un veicinātu to sieviešu izaugsmi, kuras vēlas augt Kristus līdzībā un šo pieredzi dot tālāk citām sievietēm!

Tā ir Rasa!

Tā ir Rasa!

Rasa Cirvele

Esmu dzimusi un augusi kristīgā ģimenē. Man ir ģimene - vīrs Raitis un 3 pieauguši bērni - Agnija, Sandijs un Billijs. Bērnību un jaunību esmu pavadījusi Rīgas Mateja draudzē, bet no 1993. gada 11 gadus Minsterē Vācijā kopā ar savu ģimeni. Latvijā atgriežoties ar jaunu pieredzi, uzsāku jauniešu projektu „Kora darbnīca”, kur piedzīvojām brīnišķīgus 10 gadus sadraudzībā un sadarbībā ar dažādām draudzēm šī projekta ietvaros, kā arī vairākus gadus organizēju projektu ”Lielie Jāņi”. 2011. gadā uzsāku kalpošanu sieviešu mazajās grupās Mateja draudzē, kas apvieno Mateja sievietes Dieva vārdā, lūgšanās un liecībās. Sieviešu kalpošana ir mans kalpošanas veids draudzē, profesionāli darbojos dizaina jomā. Es ilgojos, ka katra sieviete mūsu draudzēs atpazītu un piedzīvotu lūgšanas spēku. Sievietei ir milzīga ietekme uz ģimeni, ja viņa patiesi uzticas Dievam un savā dzīvē īsteno dzīvu kristietību un lūdz par savējiem, mēs varam aizsniegt Latvijas draudzes, pilsētas un pat visdziļākos nostūrus. Cik cilvēkus mēs aizsniegtu vienā vakarā, ja mēs sarunātu katra lūgt tikai par savējiem? Lai Dievs svētī mūs, mūsu draudzes un Latviju!

Tā ir Ilze!

Tā ir Ilze!

Ilze Lasmane

Jēzus mani atrada un uzrunāja, kad studēju apmaiņas programmā Vācijā. Pēc atgriešanās Latvijā pievienojos Ventspils baptistu draudzei.Vēlāk Dievs mani ar ģimeni vadīja uz Rīgu. Šobrīd esmu Mateja draudzes locekle. Dievs man ir dāvinājis brīnišķīgu vīru - Marģeru un trīs bērnus. Šobrīd mana ikdiena aizrit rūpējoties par ģimeni. Bet kopš iepazinu Jēzu ikvienā savā dzīves posmā cenšos atrast arī veidus kā kalpot Viņam. Un viens no kalpošanas veidiem, kur Dievs mani ir vedis, ir mājaslapu attīstīšana. Mājaslapas un citus interneta resursus es viennozīmīgi redzu kā iedarbīgu un arvien nozīmīgāku instrumentu, lai aizsniegtu un uzrunātu cilvēkus.

Tā ir Lāsma!

Tā ir Lāsma!

Lāsma Ašme

Esmu Lāsma un kopīgi ar vīru audzinām trīs dēlus - četrus, septiņus un desmit gadus vecus puišus. Esmu darbojusies dažādās kalpošanās – jauniešu darbā, svētdienskolā, korī. Līdz ar bērnu ienākšanu ģimenē, vairāk atbalstīju vīra kalpošanu draudzē un pati biju vairāk mamma. Kad jaunākajam dēliņam bija 7 mēneši, tad Dievs mani vairākkārt uzrunāja ar vārdiem: “sieviete sievietei” un tā arī es nokļuvu „Entrust”, pateicoties šiem vārdiem! Entrust nāca īstajā laikā - tas bija kā atspēriena punkts aktīvākai kalpošanai un atjaunotām attiecībām ar Kristu. Dieva ieliktie vārdi “sieviete sievietei” turpināja mani vest. 12 gadus es strādāju enerģētikas uzņēmumā par klientu konsultanti, kur sapratu, ka man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem, bet ne tik ļoti – pārdot. Tiku uzrunāta koordinēt „Entrust” programmu Latvijā, Dievs runāja caur Vārdu, lietoja cilvēkus un apstākļus, mainīja mani un vīru. Tas bija vairāku mēnešu posms, un tā ir sācies kaut kas neticami jauns manā dzīvē. Esmu pilna laika kalpošanā, koordinēju māceklības programmu „Entrust”, kas latviskajā nosaukumā ir „Sieviete sievietei”. Man patīk arī dziedāt, radoši darboties, iepriecināt citus. Mūsu ģimenei ļoti patīk ceļot un doties kādos spontānos piedzīvojumos. Par SKA padomes locekli piekritu būt, jo vēlos atbalstīt un palīdzēt sievietēm pieaugt Kristū, lai dotu to tālāk un stiprinātu vietējās draudzes!

Tā ir Marta!

Tā ir Marta!

Marta Mežecka

Esmu dzimusi un augusi kristīgā ģimenē. Ar vīru audzinām divus žiperīgus puikas. Līdz augstskolas studijām dzīvoju Ventspilī, kur arī aktīvi iesaistījos Ventspils baptistu draudzes dzīvē. Uzsākot studijas Rīgā, vairākus gadus aktīvi darbojos Rīgas Vīlandes baptistu draudzē. Šobrīd ar vīru kalpojam Rīgas baptistu draudzē “Mājvieta”, es pildu draudzes sekretāres pienākumus. Pēdējos 3 gadus esmu piedalījusies “Lielo Jāņu” organizēšanā. Šobrīd esmu dekrēta atvaļinājumā, ikdienu pavadot kopā ar jaunāko dēliņu. Ar šī gada septembri atsākšu strādāt. Piekritu būt par padomes locekli cerot, ka ar savu darbu, idejām varu būt par iedrošinājumu un atbalstu sieviešu darbam Latvijā. Man brīvajā laikā patīk ceļot kopā ar ģimeni, patīk fotografēt, mazliet savādi, bet hobijs ir arī organizēt dažāda veida pasākumus.

Tā ir Agnese!

Tā ir Agnese!

Agnese Spura

Esmu Agnese no Rīgas. Esmu Rīgas Golgātas draudzes locekle jau 17 gadus. Esmu aktīvi darbojusies jauniešu kalpošanā, dziedājusi draudzes korī, kā arī bijusi svētdienas skolotāja. Šobrīd mana kalpošana ir lūgšanu grupa. Esmu četrus gadus strādājusi Latvijas Baptistu draudžu savienībā kā biroja administratore. Šajos gados bija iespēja iepazīt visas nozares, bet nekad nevarēju iedomāties, ka Dievam ir plāns tieši Sieviešu kalpošanas apvienībā. Pirms četriem gadiem uzsāku mācības “Entrust”, līdz ar šīm mācībām skaidrāk iezīmējas sieviešu jautājums. Vēlos redzēt aktīvas draudzes sievietes, kas studē Bībeli, veido dziļas attiecības ar Dievu, un atbalsta viena otru. Mani lielie dzīves prieki un skolotāji ir dēli Emīls - 10 gadi un Dāvis - 7 gadi. Ar viņiem kopā dodamies pārgājienos, braucam ar riteņiem, vingrojam, spēlējam galda spēles, rūpējamies par Latvijas dabu, organizējot vides sakopšanas talkas. Manu sirdi silda cilvēku smaidi un neviltots prieks!

Ļauj Tevi iepazīstināt ar citām ne mazāk svarīgām komandas biedrenēm!


Tā ir Liene!

Tā ir Liene!

Liene Priedīte

Dažkārt liekas, ka Liene burtiski “dzīvo” mūsu portālā. Liene atbild par visām tehniskajām lietām, turklāt tās visas apguvusi portāla tapšanas laikā! Liene var stundām ilgi rūpīgi domāt, kāds būs lapas izvietojums, nodaļu secība, atstarpes, maliņas, krāsas utt. Viņa ne tikai lapu redz tehniski, bet arī rūpīgi iedziļinās visos tekstos, domājot kur tie vislabāk iederēsies, ko vajadzētu palabot, pateikt skaidrāk un saprotamāk. Liene klusi un nemanāmi izdara neiedomājamu darba apjomu!

Tā ir Madara!

Tā ir Madara!

Madara Parma

Skatoties dažādus portālus, mēs ātri vien sapratām, cik svarīga loma ir fotogrāfijām. Izskatījām savas ar telefonu uzņemtās bildes un secinājām, ka mums īsti nav, ko ievietot portālā. Fotogrāfu likās nereāli piesaistīt, bet ko nevaram pašas, to var izdarīt Dievs! Pāris lūgšanas un Madara ir klāt! Lai saprastu, cik skaisti Madara fotogrāfē, aicinām ieskatīties viņas mājas lapā – https://madaraparma.com.

Tā ir Dārta!

Tā ir Dārta!

Dārta Vinogradova

Kad mūsu vēlmes kļuva pārākas par gatavu mājas lapu moduļu standartiem, sapratām, ka mums ir vajadzīgs programmētājs. Cik īpaši ir sadarboties ar sievieti programmētāju! Dārtai galvā ir “nopietns procesors”. Pazemīgi, mums saprotamā valodā, bet ar pilnīgi nesaprotamiem līdzekļiem Dārta realizē katru mūsu vēlmi!

Tās ir viņas!

Tās ir viņas!

Lūdzēju komanda

Aiz visa šī darba stāv vēl viena nopietna komanda. Tās ir sievietes, kuras lūdz Dievu par mums un par jums, mīļās lasītājas. Mēs ticam, ka šī ir nozīmīgākā mūsu komandas daļa!

 

Īpašs paldies mājas lapas tapšanā!


Ingrīda Pērkone

Ingrīda Pērkone

Kad bijām dienām ilgi meklējušas kādu, kurš saprot kaut ko no mājas lapām, dažu soļu attālumā pamanījām Ingrīdu. Ingrīdai bija jau vērā ņemama pieredze mājas lapu veidošanā. Ingrīda mums palīdzēja saprast, kādi mājas lapu moduļi ir pieejami un kurš varētu būt atbilstošākais mūsu iecerēm un vēlmēm. Paldies, Ingrīda!

Dārta Hofmane

Dārta Hofmane

Portāla veidošanas procesā mēs noteikti gribam pieminēt Dārtu. Kāds gan būtu mūsu portāls, ja tam nebūtu sava logo? Par logo esam pateicīgas Dārtai. Vai zināt, ka Dārta arī pati zīmē? Pamanījāt to akvareli zem mūsu logo? Lai taptu logo, Dārta gribēja iedziļināties ne tikai mūsu idejās un vīzijā, bet saprast arī mūsu personības. Apbrīnojama ir Dārtas spēja uzķert otra cilvēka domu gājienu, nepakļauties katrai mūsu vēlmei un mīlestībā pamatot savu viedokli un profesionālo redzējumu! Paldies, Dārta!