KALPOŠANA
Bez tēmas

Vārds „kalpošana” ir ieņēmis stabilu vietu mūsu leksikā un kļuvis par vienu no garīgās dzīves pamatterminiem. Bībelē vairāk kā 300 reižu minēti dažādi grieķu vārdi, kas izsaka šo domu.

Būt vienai – noziegums, sods vai dāvana?
Bez tēmas

Divas jaunkundzes ne tik sen satikās, lai godīgi, vispirms jau pašas sev, atbildētu uz neērtiem jautājumiem – ko mūsdienās nozīmē būt vienai, kādus izaicinājumus un varbūt arī ieguvumus tas sevī ietver?