Vēstule Tev

Tu sāc redzēt

“Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā.”   (1. Pētera 1:8)

Vai sāksim šeit, mana mīlestība? Vai sāksim ar tavām kvēlākajām ilgām? Vai sāksim mūsu laiku šeit, kopā, nedaudz padomājot par to, kā Es tevi esmu radījis un vai tev patīk vai nepatīk tas, ko tu redzi?

Ilgas, alkas, pamošanās jaunam sākumam… Katrs no šiem sākas, kad tu atļauj sev saredzēt to skaistumu tevī, kādu Es redzu. Ak, mana meita, Es tevi redzu. Man patīk tas, ko Es redzu. Kad Es par tevi domāju, Es zināju, kāda tu būsi, šodien. Es zināju gan tavu stāstu, gan notikumus, gan tavu ceļu un cik grūts tas ir bijis.

Man ir žēl, ka tas ir bijis grūts, bet uzticies, ka Es tevi neatstāšu šeit, nomāktībā, vietā, kur ir tikai tuksnesis. Es tevi neatstāšu šeit, lai tu mūžīgi klaiņotu. Es nāku un glābju, un vadu tevi ar Savu labo roku, kas tevi cieši tur. Es tevi nenodošu, Es neatteikšu tev dziedināšanu, Es neaizgriezīšos no tevis, kad tava roka būs izstiepta Man pretī. Es nāku pretī, kad pilna sirds, izmisusi pēc Manis, meklē dziedināšanu, brēc pēc atjaunošanas.

Izsaki skaļi patiesību, tagad! Izsaki to skaļi, pat ja tu tai vēl netici! Es tev palīdzēšu ticēt. Es tev palīdzēšu ticēt, Es tevi izglābšu. Es tev palīdzēšu ticēt, Es esmu tepat. Es tev palīdzēšu ticēt, no visas sirds, ar Mani pietiek.

Uz ko tu liec savu cerību, mana mīlestība? Kurp tu skrien, kad esi nogurusi un nespēcīga? Kur tu meklē enerģiju? Kur tu centies atrast nākamo plānu? Noliecies uz leju tagad! Ieraugi, ko Es redzu! Apklusini savu sirdi un ļauj Man tev parādīt, ko Es redzu! Ļauj Man runāt patiesību tavā sirdī, lai tu zinātu, kas tu esi un ka tu neesi viena, un lai tu zinātu, ka Es tevi vadu uz jaunām, tīkamām vietām. Skaties!

Zeme priekšā ir auglīga, un tu esi aprūpēta. Tu zini, ka par tevi rūpējas, ka tu esi vērtīga, ka par tevi priecājas un tu esi pamanīta.

Tu esi skaistā zeme, auglīga, bagātīga un pārpilna. Tava sirds ir pilna, un tava dzīve ir pilna, un tava nākotne ir pilna, un tu tagad sāc… Tu tagad sāc redzēt.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Tu neesi tumsā

“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.”  (Romiešiem 13:12).

Šīs nav beigas, tu zini. Pat, ja šodien tev tā šķiet. Šī ir diena, kurā es atkal sāku savu darbu. Diena, kurā es atkal sāku savu darbu tevī.

Tavs nogurums ir tikai īslaicīgs. Tavas skumjas pāries, lai gan šobrīd tev šķiet, ka tās nekad nebeigsies, nekad nemazināsies, nekad neaizies. Tu, mana mīlestība, mans saules stariņš. Tu esi gaismas skūpsts uz ziedlapiņām, kad tās stiepjas pēc gaismas, pēc Manis. Es esmu šeit.

Es esmu klātesošs, mana meita. Es satveru skumjas ar vienu roku un es tās aizmānu prom, pamazītēm. Es zinu, ka tu vēlies, lai tās ar vienu otas vilcienu tiktu aizslaucītas prom, ar strauju kustību. Es to varētu izdarīt. Taču es vēlos, lai tu skaties uz Mani, tagad, bērns. Es gribu, lai tu gaidi uz Mani un atpazīsti Mani, kad Es nāku pie tevis. Es vēlos, lai tu praktizē skaistumu un cerību. Es gribu, lai tu gaidi brīžus, kad cerība liekas pārāk tālu prom, lai iztēlotos to kā īstu. Un tad es gribu, lai tu atmet šaubas, vienkārši aizmet tās prom, kur grēks tika aizmests ar Mana Dēla pēdējiem vārdiem, izvēloties Mani, meklējot Mani, skatoties uz Mani.

Es nevaru pārstāt tevi mīlēt. Es nevaru apstāties. Es nevaru pārstāt dzīties pēc tevis, ilgoties pēc tevis un meklēt tevi. Ak, meitenīt, tu neesi Man pazudusi. Tu neesi bezcerīga vai tālu prom no Manis. Es esmu šeit, un Es nāku, lai tevi turētu un paceltu tavu galvu pretī saulei, kas spoži spīd tavā sejā. Vai tu to redzi? Vai tu redzi, kā gaisma nāk, lai spīdētu? Vai tu redzi, kā tā nāca pie tevis un kā tā izglāba tevi, un kā gaisma spīd cauri visai tumsai, lai tumsa Mana tuvumā vairs nepastāvētu?

Vai tu zini, ka visas ēnas tiek aizdzītas, kad tu izvēlies redzēt Mani? Tu to vari izdarīt. Tu vari Mani redzēt. Tu vari redzēt, kā Es tevi vadu, soli pa solim, no šīs vietas, kur tev šķiet, ka tev nepieciešama glābšana, un Es tev parādīšu, ka Es jau esmu atnācis un nākšu atkal. Es nekad nepārstāšu nākt pēc tevis, mana meita. Tu neesi viena, un nav par vēlu, un tu neesi neko tādu izdarījusi, lai aizdzītu Mani prom. Tu nemaz nevari Mani aizdzīt prom.

Tu esi mīlēta un svēta, jo Es tevi esmu tādu radījis. Tu esi jauka un tīra, jo Es tevi tādu esmu radījis. Tu esi pilnīgi jauna un apbrīnojama, un kauns nevar tevi atrast. Tavs vārds ir rakstīts uz Manas rokas; atsaucies Manai balsij; zini, kādā vārdā Es tevi saucu, gaismā – Mana balss tevi sauc, pat tad, kad šķiet, ka visapkārt ir tumsa, bet Es tev parādu, ka esmu šeit. Gaismā. Man apkārt nav tumsas. Un tu esi kopā ar Mani. Tāpēc arī tur nav tumsas.

Gaisma ir visapkārt Manai mīlestībai. Gaisma visapkārt.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Tu esi mana

“Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!” (Psalms 73:25).

Mana meita. Šie divi vārdi nav mazi. Mana . . . manējā . . . kas piederi Man, ko Es saucu par savu. Meita, ģimene, tā ir ciešāka saite par miesu un asinīm. Es sākšu ar šo, atgādinot tev, kas tu esi.

Kad tu Mani dzirdi, no tās patiesās vietas, kas atsaucas Manai balsij un zina, kas tu esi, tu sāc mazāk domāt par sevi. Tu mazāk centies. Tev nekas nav jāpierāda. Es sākšu ar šo, tu esi mans čuksts, mana meita, un Es tevi lūdzu atlaist nedrošību, atlaist visus nepareizos stāstus, atlaist visas atmiņas, kuras vairs nevar mainīt. Sāc savu dienu, domājot par to, kas tu esi, tādējādi atceroties savu saikni ar Mani.

Nekas mūs nevar šķirt, mana dārgā, nekas, izņemot to, ko tu nevēlies man atklāt.
Mēs esam savienoti, jo Es to esmu tā radījis.

Es redzu visu, ko tu esi darījusi, un Es tevi mazgāju. Tu esi tik balta kā sniegs. Es nesen Tev iečukstēju, ka ir laiks mosties. Es esmu atnācis pēc tevis. Tu esi izredzēta. Tu esi mana meita. Es tevi esmu radījis, skaistā, lai tu pieprasītu sev vietu. Es lūdzu tev atteikties gaidīt ko vairāk par to, ko Es tev piedāvāju, atteikties meklēt ko vairāk par to, ko Es dodu.

Uzticies Man. Skaties uz Mani.

Tagad klausies.

Es tevī ielieku ilgas. Seko šīm ilgām. Neignorē tās. Taču pievērs uzmanību, pēc kā tieši tu ilgojies. Pajautā sev, vai tu ilgojies pēc kaut kā vairāk, pēc pārliecības par to, kas tu esi. Pavēro, vai tu vairāk ilgojies būt tāda, kādu Es tevi esmu radījis, vai arī būt citādāka. Pavēro, vai tu ilgojies doties tālāk, kopā ar Mani, lietojot savus talantus un aizraušanos, kādu esmu tevī ielicis – vai arī tu centies pierādīt sevi, vai tu vēlies, lai tevi vairāk mīl, lai tu vairāk patiktu, lai tevi vairāk ievērotu, lai par tevi vairāk rūpētos, lai tevi vairāk gribētu, lai tu būtu perfektāka.

Tevī ir dāvanas, bērns, dāvanas, kuras Es vēlos, lai tu ieraugi. Es teikšu vēlreiz, meita, mosties. Pacel savu galvu un atceries, kas tu esi, un zini savu vietu un to, ka Es tevi esmu izredzējis, un ka brīvība un sevis aizmiršana, un mīlestība pret Mani sākas tad, kad tu apzinies, kas tu esi.

Mana. Mana meita. Mana mīļotā.

Vislolotākā. Vismīlētākā. Vispilnīgākā tu.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Sper soli!

“Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:20)

Es esmu tas, kas tevi nes – cauri mirkļiem, kad tev liekas, ka tu vairs nevari pastāvēt. Es esmu pēc Tevi ilgojies un mīlējis jau no paša sākuma. Es tevi nekad nepamestu. Tu esi tur, kur es vēlos, lai tu esi. Un es palieku tev blakus.

Es palieku pie tevis.

Ko nozīmē palikt kopā ar Mani? Palikšana pie manis nav garlaicīga vieta. Mēs varam kopā gaidīt, būt gudri un pacietīgi un kopā spert mazus solīšus. Taču, kad būs laiks pāriet uz kaut ko lielāku, tev vēl vairāk būs jāpaļaujas uz manu mīlestību, lai tā tevi vadītu.

Bet arī šajā gaidīšanā es esmu ar tevi.

Es čukstu: “Uz priekšu, meitenīt, mana meita! Atceries, ka es esmu ar tevi!”

Tu uz visiem laikiem esi aicināta iet dziļāk – zināšanās un izpratnē par manu mīlestību pret tevi. Sper soli kopā ar Mani!

Atceries, ka mēs ejam kopā.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Vēstule Tev

Kad Tu pēdējo reizi saņēmi sev adresētu vēstuli?
Vai Tu spētu noticēt, ka Dievs varētu atsūtīt vēstuli tieši Tev?

Meklējot veidu, kā uzrunāt Tevi, Dievs mums uzdāvināja dāvanu – vēstules, kurās jūtama pārsteidzoša Dieva mīlestības klātbūtne! Vēstules, kuras adresētas mums – sievietēm.

Katra vēstule ir kā atgādinājums, virzīties tuvāk tai patiesībai, ko par mums domā Dievs, piepildot mūs ar skaistumu, drosmi un paļāvību.