Marija – Kristīne Nibagwire

“Es cietu un centos izdzīvot, tagad es uzplaukstu un dzīvoju, lai mainītu savu paaudzi.”

(Marie-Christine Nibagwire, 1994. gada Ruandas genocīda izdzīvotāja).

Pirms genocīda Marija-Kristīne bija laimīga, strādājot savu darbu grāmatvedībā, esot laulībā un kā divgadīgas meitas jaunā māmiņa. Viņa izbēga no šausmām bez bagāžas, naudas un dokumentiem, skrienot pāri savu tuvinieku mirušajiem ķermeņiem.

Nesot savu meitu uz muguras, Marija – Kristīne ar kājām šķērsoja trīs valstis Āfrikā, piedzīvojot ne tikai izsalkumu un badu, bet arī visāda veida cilvēktiesību pārkāpumus.

1998. gadā, izmisīgās ilgās pēc miera, drošības un pēc neskaitāmiem neveiksmīgiem patvēruma meklējumiem, viņa nelegāli iekļuva Anglijā. Par laimi, pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas, Lielbritānijas varas iestādes piešķīra viņai patvērumu un vēlāk arī pilsonību.

Pēc tam Marija – Kristīne varēja sazināties ar citiem Ruandas genocīda un Āfrikas karu izdzīvotājiem un kas bija nokļuvuši Rietumeiropā un Ziemeļamerikā. Viņi visi dzīvoja dziļās sāpēs dēļ zaudētiem tuviniekiem, ciešot no stresa, apjukuma un kultūršoka. Cilvēki ap viņiem, pat profesionāļi, kuriem būtu jāpalīdz, nespēja saprast to sāpju un ciešanu smagumu, ko rada tāda traģēdija kā genocīds.

2001.gadā, pēc mentoringa un bēgļu atbalsta apmācību programmas iziešanas, Marija – Kristīne aizgāja no apmaksāta iepirkumu vadītājas darba Eurostar UK, lai pilnībā nodotos Ruandas genocīda un Āfrikas karu bēgļu atbalstīšanai un palīdzētu tiem atrast drošu patvērumu.


Viņa nodibināja organizāciju “Saferefugerwanda” ar sekojošiem mērķiem:

 – Palīdzēt Ruandas genocīdā un Āfrikas karos izdzīvojušajiem atjaunot viņu dzīves un pašcieņu. To Viņa dara konsultējot un dodot padomus tiem, kuri ir Rietumos, kā arī mācot viņiem Rietumu etiķeti.

  – Veicināt izpratni par bēgļiem: kas viņi ir, kam viņi ir gājuši cauri un kā var viņiem palīdzēt un iedrošināt.

– Novērst genocīdus, karus un visa veida konfliktus: “Mēs to darām izplatot stāstus par zaudējumiem un ciešanām, ko šāda nežēlība var radīt; mēs mācām skolās, universitātēs, draudzēs, sociālās biedrībās, vietējās un starptautiskās organizācijās par vērtībām – mīlestība, vienotība, taisnīgums, tolerance un savstarpēja cieņa kā miera pamats.”

Marijai – Kristīnei Nibagvirei ir liela pieredze bēgļu padomdošanā un konsultēšanā, miera veidošanā, mediācijā, drošības un cilvēktiesību jautājumos, Rietumvalstu etiķetē. Viņai ir arī grāds kontekstuālajā teoloģijā un viņa ir licenzēta Anglijas baznīcas kalpotāja, kalpo Svētās Trīsvienības Bromptonas baznīcā, kas atrodas Kengsingtonā, Londonā. Viņa ir iedvesmojusi vairākas draudzes rūpēties par bēgļiem un ar vairākām grupām ir organizējusi projektus Āfrikā, kas palīdz gūt ienākumus jauniešiem un vecākiem, kas audzina savus bērnus vieni: šūšana, rotaslietu un grozu izgatavošana. Šādi projekti palīdz vecākiem nodrošināt savu bērnu pamatvajadzību apmierināšanu un sūtīšanu skolā. Projekti jauniešiem ir daudzus izglābuši no seksuālas vardarbības, iesaistīšanās bandās, cilvēktirdzniecības, mūsdienu verdzības un riskantiem un bīstamiem migrācijas ceļiem uz Eiropu.

Marija – Kristīne Nibagvare tekoši runā 5 valodās un ir apceļojusi vairāk kā 33 valstis. Viņa ir pazīstama ar to, ka spēj viegli komunicēt ar cilvēkiem no dažādām kultūrām, krāsām un stāvokļiem. Viņas stāsts un darbi ir publicēti dažādos žurnālos, tai skaitā “The Changemakers”, “Absolutely Notting Hill”. Viņa ir arī runājusi dažādās radiostacijās, tai skaitā “The Vatican Radio” un sniegusi intervijas televīzijas programmās Eiropā un ASV.

Esiet aicināti noskatīties arī filmu par Mariju – Kristīni “Woman on the move” šajā linkā https://vimeo.com/224536608”.

Marija – Kristīne aktīvi sniedz palīdzību savas dzīvesvietas apkaimē Zeimeļkensingtonā. Balstoties uz savu pieredzi genocīda izdzīvošanā, viņa piedāvā arī konsultācijas un atbalstu Grenfellas torņa ugunsgrēka upuriem, lai nestu dziedināšanu un mieru. Kā pateicību par sociālajām aktivitātēm Marijai – Kristīnei parlaments piešķīra”African Achievers Award” (“Āfrikas sasniegumu balvu”) 2018.gada 5.jūlijā.

Ja vēlies uzzināt vairāk par Marijas – Kristīnes un viņas bērnu liecībām, vai pievienoties kādā no augstākminētajiem projektiem, sazinies ar viņu Whatsapp +447904211018 vai rakstot uz e-pastu saferefugerwanda@gmail.com.

Jau 3.novembrī Marija viesosies Rīgā, ikgadējā Sieviešu kalposanas apvienības konferencē.

Pieteikšanās– līdz 26.oktobrim, rakstot – ska@lbds.lv vai pa telefonu 29384007