PASAULES BAPTISTU SIEVIEŠU Lūgšanu Diena


“….Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība”

(Jāņa 10:10)

Vai esam sievietes, kuras lūdz?

Kā ikkatru gadu, arī šogad, novembra pirmajā pirmdienā, visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu Diena. Lūgšanu Dienas pirmsākumi ir ar senu vēsturi, kad Otrā pasaules kara laikā, bariņš sieviešu, atrazdamās pretējās frontes pusēs, ilgojās, ka reiz kopīgiem spēkiem tiktu nojaukta nošķirtības siena, ko karastāvoklis bija izveidojis.

Pārciestās sāpes un nežēlība sāka pārtapt ienaidā, un sievietes ticēja, ka vienīgi Dievs var pilnībā noārdīt šīs emocionālās barjeras un radīt izlīgumu. Šīs sievietes bija lūgšanu sievietes. Viņas nāca kopā, lai lūgtu, lai apliktu rokas viena otrai, un šajā mīlestības spēkā sagruva visi šķelšanās mūri.

Arī šobrīd mēs tik skaidri redzam pasaules sašķeltību – viedokļu pretstati un strīdi par teoloģiju, politiku, ekonomiku un etniskajiem jautājumiem – arī tā šķiet īstā vieta kādam neizkustināmam mūrim. Šajās situācijās mēs, baptistu sievietes, atkal un atkal tiekam aicinātas lūgšanā un mīlestībā nojaukt šīs biezās sienas. Kad nākam kopā pie Krusta pakājes, tad lūkosimies uz mūsu Glābēju, kuram vienīgajam ir vara nest dziedināšanu un cerību šai salauztajai pasaulei. Lūgšanu Diena ir notikums, kad neskatoties uz vīrusa izraisīto situāciju, varam garīgi būt kopā tik daudzas!

Aizlūgt par sievietēm visām pasaulē un zināt, ka ir kāda cita sieviete, kura šajā brīdī aizlūdz tieši par mums. Ikgadējie Lūgšanu Dienas pasākumi spēj aizsniegt cilvēkus teju ikvienā valstī, kurā ir baptistu saime. Šobrīd tās ir septiņas Kontinentālās savienības ar 156 valstīm. Arī Latvijas Baptistu sieviešu kalpošanas apvienība ir daļa no savienības, un aicina sievietes šajā dienā pulcēties kopā – šogad nedaudz citādāk, atbilstoši epidemioloģiskajiem norādījumiem valstī.

Kā praktiski organizēt lūgšanu dienu savā draudzē?

Pasaules Baptistu sieviešu apvienības māsas, ir pārliecinātas, ka nav viens konkrēts modelis, kā organizēt šo dienu, jo galvenā ir sirds attieksme un vēlme iestāties lūgšanās.

Ņemot vērā šī gada specifisko situāciju, tikai jūs pašas varat izvērtēt vai spējat rīkot Lūgšanu dienu klātienē, ievērojot visas valstī noteiktās prasības vai rīkosiet Lūgšanu Dienu tiešsaistē. Sievietes šajā dienā tiek aicinātas izmantot dažādus radošus risinājumus. Piemēram rīkot Lūgšanu Dienas pastaigas. Cik kilometrus jūs varat noiet ar savas draudzes sievietēm, iestājoties lūgšanās par draudzes, tuvējās apkaimes un pasaules sievietēm?

Ja mēs saskaitītu kopā noietos kilometrus, cik kilometru mums sanāktu?
Neaizmirstiet par gados vecākajām māsām, kurām iespējams, nav pieejams internets. Atceraties, ka reiz, varbūt tieši viņas ir uzticami stāvējušas lūgšanu sardzē par jūsu vajadzībām. Piezvaniet viņām, lūdziet kopā pa telefonu, aiciniet uz pastaigu, ja tas ir droši.

Katru gadu Lūgšanu Dienai ir kāda vienojoša tēma, par kuru tiekam aicinātas domāt un lūgt. Šajā gadā mēs tiekam īpaši aicinātas izdzīvot patiesību, ka mums caur Jēzu ir dota dzīvība un pārpilnība. Lai Dievs to atgādina Jums katrai personīgi un dod iespēju to pavēstīt arī citām sievietēm! Lai jūsu sarunas būtu auglīgākas, esam izstrādājušas Bībeles studiju par Rakstu vietu, kas šogad izvēlēta kā vadmotīvs – Jāņa 10:1-18.

Rūpes par citiem

Pasaules baptistu sieviešu lūgšanu diena ir skaists apliecinājums Pasaules baptistu sieviešu kopienas vienotībai. Lūgšanu Dienai ir divas svarīgas sastāvdaļas: lūgšana un došana. Mēs piederam kopā Kungam un lūgšana ir viens no veidiem, kā mēs varam turēties kopā vienotībā, bet otrs veids – mēs varam dot tiem, kuriem vairāk ir nepieciešams. Tāpēc katru gadu šajā dienā, sievietes ir aicinātas vākt ziedojumus, lai atbalstītu dažādas, ļoti praktiskas vajadzības, kāda cita kontinenta sieviešu dzīvēs.

Ziedojumus lūgums pārskaitīt Sieviešu kalpošanas apvienībai, kura tālāk pārskaitīs visu saziedotu summu Pasaules baptistu sieviešu apvienībai.

“Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Konts LV78 HABA 0551 0257 81989

Lūdzot mūsu balsis paceļas pie Dieva kopā ar vēl tūkstošiem un tūkstošiem māsu lūgšanām. Dievs sadzird. Viņš atbild. Nepagursim šajā vienotībā un kliedēsim tumsu, lai nestu Gaismu.
P.S. Vairāk par Lūgšanu Dienu šeit – https://bwawd.org

Mīlestībā,
Agnese Megne, LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja
*Vēstule tapusi izmantojot informāciju, ko sagatavojusi Pasaules Baptistu sieviešu apvienība.