Kāpēc “mazās grupas”?

Ienākot draudzē, jauns un nereti mulsinošs vārdu savienojums ir “mazā grupa”. Par to, kas tā ir, daudz pasaka jau pats jēdziens “mazā grupa”, no kā izriet, ka tā ir kādu cilvēku kopa jeb grupa, kas regulāri tiekas, un tā tiešām ir maza, jo apvieno ne vairāk kā desmit cilvēku. Kādēļ gan vajadzīga šāda draudzes dalīšanās mazākās kopās?

Savā pieredzē dalās Katrīna Vastlāve, Āgenskalna baptistu draudzes locekle.

 

Pēc pieredzes varu teikt, ka mazajā grupā daudz vieglāk nekā individuālajā kristieša dzīvē vai arī lielajā draudzē var izdzīvot kristīgās dzīves pamata šķautnes – lūgšanu, pielūgsmi, Dieva Vārda iepazīšanu un liecināšanu.

Mazā grupa bija galvenā metode, kuru izmantoja Jēzus, lai izpildītu Viņam uzticēto uzdevumu. Viņa kalpošana, pirmkārt, bija vērsta uz saviem divpadsmit mācekļiem. Tāpat arī mūsdienu kristieša dzīvē daudzus aspektus var piedzīvot, vienīgi esot kādā mazajā grupā.

Mazā grupa ir vieta, kur Tu vari būt atklātāks nekā svētdienas dievkalpojumos, tā ir vieta, kur citi kristieši personīgi interesējas par Tevi un Tavu garīgo izaugsmi, tā ir vieta, kur kopā var lūgt Dievu, kā arī vieta, kur Tu vari saņemt iedrošinājumu, stiprinājumu, atbalstu, līdzjūtību un atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem.

Jā, tā ir arī vieta, kur jautājumus uzdod Tev, kur ir grūtāk noslēpties no grēka, kur Tevi notur pie Dieva, kad kāja slīd pa kreisi.

Ikvienas mazās grupas pamatā ir sadraudzība un garīgā izaugsme. To grupas īsteno caur Dieva Vārda iepazīšanu, pielūgsmi un lūgšanu, sadraudzību un liecināšanu. Tomēr katrā grupā uzsvars uz kādu no šīm lietām ir atšķirīgs un mazo grupu mērķi mēdz būt dažādi. Līdz ar to, atkarībā no grupas mērķa, pastāv ļoti daudz un dažādi mazo grupu veidi. Iespējams, ka esat apmeklējuši Alfa kursu, varbūt esat bijuši dalībnieki Bībeles studijās, tomēr bez šiem pastāv arī daudzi citi veidi, par ko sīkāk turpinājumā.

Vispirms pastāv mazo grupu dalījums slēgtās un atvērtās grupās – atkarībā no iespējas pievienoties jeb grupā ienākt jauniem dalībniekiem. Sākumā jebkura mazā grupa lielākoties ir atvērta ar brīvu iespēju pievienoties. Kad grupas sastāvs ir noformējies, grupas bieži vien kļūst slēgtas. Tas var būt gan tādēļ, ka grupas tikšanās reizes ir secīgas un pamazām virzās uz kādu mērķi, piemēram, izstudēt konkrētu Bībeles grāmatu, gan arī tādēļ, lai saglabātu lielāku uzticamības un atklātības līmeni. Jo jebkura jauna dalībnieka ienākšana kaut nedaudz izmaina mazo grupu.

Bet pastāv arī atvērtās grupas, kur ikviens ir aicināts kādā brīdī pievienoties. Tādas, piemēram, ir lūgšanu grupas svētdienās pirms dievkalpojumiem vai evaņģelizācijas grupas kādā apkaimē.

Izaugsmes grupas

Visticamāk izplatītākais no mazo grupu veidiem ir izaugsmes grupas, kuru mērķis ir pieaugšana garā un saprašanā. Grupas pamatā ir Dieva Vārda studēšana un dziļāka izpratne. Dalībnieki kopīgi lasa Bībeli un diskutē par to. Grupas var būt tematiskas, kad pamatā ir kāda diskusiju vai pārdomu tēma, kurai pamatojumu rod Bībelē. Piemēram, studiju materiāls “Pazīt, paklausīt, piedzīvot” grāmata “Mērķtiecīga dzīve”.

Izaugsmes grupas ir arī Bībeles studijas, kad studē atsevišķas Rakstu vietas, skaidro tās un meklē pielietojumu savā dzīvē. Jebkuras izaugsmes grupas neatņemams aspekts ir lūgšana un sadraudzība.

Lūgšanu un pielūgsmes grupas

Šādas grupas mērķis ir Dieva slavēšana un pielūgšana. Šīs grupas var būt izveidotas ar mērķi lūgt Dievu par kādu konkrētu jautājumu vai problēmu, bet var būt arī izveidojušās pastāvīgai kalpošanai, piemēram, lūgšanu grupa vecākiem. Bērni izaug, citi piedzimst, līdz ar to dalībnieku sastāvs mainās, bet grupa turpina pastāvēt.

Pielūgsmes grupas ceļ visu draudzi, vēršot uzmanību uz Dieva dabu un Viņa darbu.

Sadraudzības grupas

Grupas mērķis ir ciešāka kristiešu sadraudzība. Ja šādā grupā notiek Bībeles studijas vai lūgšanas, tās ir vērstas uz šo mērķi. Grupas pamatā parasti ir liecināšana, iedrošināšana, dalīšanās priekos un problēmās. Šīs bieži vien ir arī atbalsta grupas. Tāda, piemēram, var būt grupa topošajiem vecākiem vai grupa senioriem.

Viens no sadraudzības grupu veidiem ir arī attiecību grupa Dzīvi izmainoša grupa, kas apvieno ne vairāk kā trīs dalībniekus. Šajā grupā netiek studēta Bībele, bet notiek sarunas par dzīves jautājumiem, vadoties pēc konkrēta plāna. Grupā ir ļoti liels atklātības līmenis un tuvošanās Dievam notiek caur liecināšanu un lūgšanu.

Mērķa grupas

Ikviena grupa ir mērķtiecīga, tomēr ir grupas, kuru primārais mērķis nav grupas dalībnieku aprūpe, bet cilvēki ārpus tās. Grupas mērķis ir būt par stiprinājuma vietu kādai komandai, kas darbojas ar kādu uzdevumu jeb mērķi. Šāda veida grupas ir visas kalpošanas komandu tikšanās, kur bez kalpošanas plānošanas parasti notiek arī sadraudzība, lūgšanas, Bībeles lasīšana kā garīgs stiprinājums tālākai kalpošanai.

Evaņģelizācijas grupas

Mērķis ir aizsniegt cilvēkus un palīdzēt viņiem iepazīt Dievu. Šajās grupās parasti dalībnieki ir nekristieši. Grupas nereti ir atvērtās ar brīvu iespēju pievienoties, piemēram, ja tās tiek organizētas kādā apkaimē. Bet tās var būt arī organizētas šauram sev pazīstamu cilvēku lokam.

Arī Alfa kurss pēc būtības ir evaņģelizācijas grupa, protams, ar savu noteiktu norises kārtību.

Piedaloties mazajā grupā, bieži vien nav striktas robežas starp visiem grupas aspektiem un, iespējams, visiem tās dalībniekiem nav pilnībā skaidrs, kas par grupu veidu tā ir. Un tas arī nav nepieciešams, jo grupas mainās un attīstās. Tomēr grupu vadītājiem vajadzētu būt skaidrībai par šīs grupas mērķi, no kura vistiešāk izriet arī grupas aktivitātes un grupas veids.

 

Mazās grupas nepastāv atrauti no draudzes. Tajās bieži vien pārrunā tās pašas tēmas vai Rakstu vietas, ko svētdienas dievkalpojumos. Mazajās grupās lūdz par draudzi un vajadzībām tajā. Mazo grupu atbalstam draudzēs mēdz darboties mazo grupu kalpošana, kas dod praktisku palīdzību grupu norisei, sagatavo vadītājus, aizlūdz par mazajām grupām un arī palīdz jauniem draudzes locekļiem atrast savu mazo grupu.

Mūsu – Āgenskalna baptistu draudzē – reizi gadā notiek arī lielāks mazo grupu pasākums – izbraukuma pikniks, kas jau tradicionāli notiek pie mums pagalmā. Tajā aicinām piedalīties visus mazo grupu dalībniekus. Vienmēr ir liels iedrošinājums un prieks aptvert, cik daudz cilvēku ir atraduši savu mazo grupu, klausīties liecības, redzēt, ka dalībnieku skaits arvien pieaug.

Autore: Katrīna Vastlāve