Sievietes Bībelē

Bībelē minētas gandrīz 100 sievietes; daudzas no viņām vārdā nav nosauktas. Situācijas viņu dzīvēs bieži līdzinās arī mūsdienu sieviešu dzīvesstāstiem: sieviete, kurai ir vardarbīgs vīrs, sieviete, kurai nav bērnu, ļaužu nopelta un nicināta sieviete, sieviete sludinātāja un praviete un vēl daudz dažādi dzīvesstāsti.

Kopīgiem spēkiem, esam izstrādājušas materiālu par sievietēm Bībelē, kuru droši varat izmantot arī jūs! Savā pieredzē dalās Vija Ozoliņa, kurai kopā ar Bībeles studiju grupas sievietēm vienām no pirmajām bija iespēja ielūkoties vēstījumā, ko sniedz šis materiāls.

Vija Ozoliņa, Āgenskalna baptistu draudzes locekle

Mēs Viju esam iepazinušas kā ļoti sievišķīgu un pazemīgu māsu, ar izteiktu vēlmi rūpēties un palīdzēt gan saviem tuvākajiem, gan draudzei. Vija kalpojusi Alfa semināros, gan laulību semināros un kādā brīdī arī aizsākusi Bībeles studiju grupu, kurā kopā ar citām māsām pētījusi tieši sieviešu dzīves un lomu Bībelē.

Saruna ar Viju par to, kā grupiņa aizsākās, ko tā deva un kādi ir Vijas ieteikumi citām māsām, uzsākot mazās grupas. Viņa arī labprāt padod tālāk apkopoto materiālu, ko kādreiz izmantoja savas grupiņas vajadzībām. Pateicoties Lienes Ozolkājas un mākslinieces Ingrīdas Kadakas kalpošanai, materiāls ieguvis arī vizuāli ļoti skaistu ietērpu.

Kā radās ideja organizēt šādu grupu?

Jau kādu laiku biju mazajā grupiņā, līdz sapratām, ka, lai turpinātu iet plašumā, mums jāsadalās divās mazākās grupās. Bija jāizvēlas materiāls jaunizveidotās grupiņas studijām. “Atnāca” šis – par sievietēm Bībelē, kuru ieteica māsa Ruta Lasmane no Āgenskalna baptistu draudzes. Materiāls bija angļu valodā un uz katru nākamo nodarbību Rutas meita Rita tulkoja kādu no sadaļām. Tolaik Ritas ģimene tika svētīta ar vēl vienu mazulīti.  Viņai bija par ko rūpēties. Tomēr Rita nepārtrauca šo īpašo kalpošanas darbu un uzticami turpināja mūs svētīt ar materiālu latviešu valodā.

Vai Tu vari, lūdzu, pastāstīt par savu grupu? Kā tā attīstījās un cik liela grupa ir šobrīd?

Grupiņa ir piedzīvojusi cilvēku maiņu. Ir atnākušas sievietes, iepazinušās, bet pēc tam dažādu iemeslu dēļ izvēlējušās nenākt vai iet citā grupā. Tie ir abpusēji izaicinājuma laiki…No pašiem šīs grupiņas sākumiem esam četras. Ir kādas sievietes, kuras lūgšanās, sirdīs un domās ir palikušas mūsējās, bet uz tikšanos neizdodas atnākt. Joprojām turpinām būt tāda kā atvērtā grupiņa. Šķiet, ka visas esam gatavas uzņemt mūsu pulkā vēl kādas sievietes, kuras jūt šo aicinājumu.

Šīs sievietes apzinos kā savas māsas no Dieva. Es varu viņām uzticēties, priecāties par viņām, lūgt, censties iedrošināt un arī saņemt aizlūgšanas, mācīties no viņām, izrunāt kādus jautājumus, kopā pārdomāt, rast atziņas.

Visas grupiņas sievietes redzu kā vadītājas. Viņām Dievs devis dzīvu ticību, potenciālu. Tādēļ esam vienojušās, ka tās, kuras vēlas, var sagatavot nodarbību uz nākamo reizi.

Kādi ir ieguvumi no šī materiāla studēšanās?

Studējot šo materiālu, sapratu, ka ar līdzīgiem izaicinājumiem sievietes sastopas arī mūsdienās.

Ieguvu lielu iedrošinājumu palikt uzticīgai Jēzum. Sievietes Bībelē ir tam piemērs. Viņš ir klātesošs, dod gudrību un drosmi.

Studējot šo materiālu, iepazinām labāk ne tikai Bībeli, bet arī sevi. Kopīgā pieredze un sarunas mūs satuvināja.

 Kādas ir lielākās grūtības, organizējot un vadot šādu grupu?

 Lielākās grūtības bija vienoties par piemērotāko grupiņas tikšanās laiku. Mēs esam atšķirīgas, un mūsu ikdiena dažādi piepildīta. Beigās nonācām līdz vienai konkrētai dienai ar regularitāti – reizi divās nedēļas. Viegli ir, ja tā ir mūsu katras prioritāte.

 Kāda ir Tava motivācija kalpot?

Ja Tu esi sapratis, ka tas, ko esi saņēmis no Kristus ir pats labākais… tad, tik ļoti gribas, lai arī citi atnāk pie Viņa un piedzīvo šo glābšanu, uzticību, palīdzību… Dieva mīlestību.

Mūsu sarunu beidzot, Vija piebilst, ka, viņasprāt, Dievs sievietēm dod īpašu gudrību rīkoties un sievietes Bībelē ļoti bieži parādītas kā rīcības sievietes. Tai pašā laikā ir arī brīži, kad vienkārši jāgaida. Iegūta atziņa arī par to, ka Dievs vienmēr ir ar mums un par to, ka arī mūsdienās sievietes sastopas ar tiem pašiem izaicinājumiem, kā kādreiz vēsturē, varbūt vienīgi citādā “mētelītī”.

Mazo grupu materiāls tulkots un adaptēts no mājas lapas Bible.org.

 

Viss materiāls lejuplādei pieejams šeit:

Sievietes Bībelē

Kopīgiem spēkiem esam izstrādājušas materiālu par sievietēm Bībelē, kuru varat izmantot arī jūs!