Tu sāc redzēt

“Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā.”   (1. Pētera 1:8)

Vai sāksim šeit, mana mīlestība? Vai sāksim ar tavām kvēlākajām ilgām? Vai sāksim mūsu laiku šeit, kopā, nedaudz padomājot par to, kā Es tevi esmu radījis un vai tev patīk vai nepatīk tas, ko tu redzi?

Ilgas, alkas, pamošanās jaunam sākumam… Katrs no šiem sākas, kad tu atļauj sev saredzēt to skaistumu tevī, kādu Es redzu. Ak, mana meita, Es tevi redzu. Man patīk tas, ko Es redzu. Kad Es par tevi domāju, Es zināju, kāda tu būsi, šodien. Es zināju gan tavu stāstu, gan notikumus, gan tavu ceļu un cik grūts tas ir bijis.

Man ir žēl, ka tas ir bijis grūts, bet uzticies, ka Es tevi neatstāšu šeit, nomāktībā, vietā, kur ir tikai tuksnesis. Es tevi neatstāšu šeit, lai tu mūžīgi klaiņotu. Es nāku un glābju, un vadu tevi ar Savu labo roku, kas tevi cieši tur. Es tevi nenodošu, Es neatteikšu tev dziedināšanu, Es neaizgriezīšos no tevis, kad tava roka būs izstiepta Man pretī. Es nāku pretī, kad pilna sirds, izmisusi pēc Manis, meklē dziedināšanu, brēc pēc atjaunošanas.

Izsaki skaļi patiesību, tagad! Izsaki to skaļi, pat ja tu tai vēl netici! Es tev palīdzēšu ticēt. Es tev palīdzēšu ticēt, Es tevi izglābšu. Es tev palīdzēšu ticēt, Es esmu tepat. Es tev palīdzēšu ticēt, no visas sirds, ar Mani pietiek.

Uz ko tu liec savu cerību, mana mīlestība? Kurp tu skrien, kad esi nogurusi un nespēcīga? Kur tu meklē enerģiju? Kur tu centies atrast nākamo plānu? Noliecies uz leju tagad! Ieraugi, ko Es redzu! Apklusini savu sirdi un ļauj Man tev parādīt, ko Es redzu! Ļauj Man runāt patiesību tavā sirdī, lai tu zinātu, kas tu esi un ka tu neesi viena, un lai tu zinātu, ka Es tevi vadu uz jaunām, tīkamām vietām. Skaties!

Zeme priekšā ir auglīga, un tu esi aprūpēta. Tu zini, ka par tevi rūpējas, ka tu esi vērtīga, ka par tevi priecājas un tu esi pamanīta.

Tu esi skaistā zeme, auglīga, bagātīga un pārpilna. Tava sirds ir pilna, un tava dzīve ir pilna, un tava nākotne ir pilna, un tu tagad sāc… Tu tagad sāc redzēt.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)