Tu esi mana

“Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!” (Psalms 73:25).

Mana meita. Šie divi vārdi nav mazi. Mana . . . manējā . . . kas piederi Man, ko Es saucu par savu. Meita, ģimene, tā ir ciešāka saite par miesu un asinīm. Es sākšu ar šo, atgādinot tev, kas tu esi.

Kad tu Mani dzirdi, no tās patiesās vietas, kas atsaucas Manai balsij un zina, kas tu esi, tu sāc mazāk domāt par sevi. Tu mazāk centies. Tev nekas nav jāpierāda. Es sākšu ar šo, tu esi mans čuksts, mana meita, un Es tevi lūdzu atlaist nedrošību, atlaist visus nepareizos stāstus, atlaist visas atmiņas, kuras vairs nevar mainīt. Sāc savu dienu, domājot par to, kas tu esi, tādējādi atceroties savu saikni ar Mani.

Nekas mūs nevar šķirt, mana dārgā, nekas, izņemot to, ko tu nevēlies man atklāt.
Mēs esam savienoti, jo Es to esmu tā radījis.

Es redzu visu, ko tu esi darījusi, un Es tevi mazgāju. Tu esi tik balta kā sniegs. Es nesen Tev iečukstēju, ka ir laiks mosties. Es esmu atnācis pēc tevis. Tu esi izredzēta. Tu esi mana meita. Es tevi esmu radījis, skaistā, lai tu pieprasītu sev vietu. Es lūdzu tev atteikties gaidīt ko vairāk par to, ko Es tev piedāvāju, atteikties meklēt ko vairāk par to, ko Es dodu.

Uzticies Man. Skaties uz Mani.

Tagad klausies.

Es tevī ielieku ilgas. Seko šīm ilgām. Neignorē tās. Taču pievērs uzmanību, pēc kā tieši tu ilgojies. Pajautā sev, vai tu ilgojies pēc kaut kā vairāk, pēc pārliecības par to, kas tu esi. Pavēro, vai tu vairāk ilgojies būt tāda, kādu Es tevi esmu radījis, vai arī būt citādāka. Pavēro, vai tu ilgojies doties tālāk, kopā ar Mani, lietojot savus talantus un aizraušanos, kādu esmu tevī ielicis – vai arī tu centies pierādīt sevi, vai tu vēlies, lai tevi vairāk mīl, lai tu vairāk patiktu, lai tevi vairāk ievērotu, lai par tevi vairāk rūpētos, lai tevi vairāk gribētu, lai tu būtu perfektāka.

Tevī ir dāvanas, bērns, dāvanas, kuras Es vēlos, lai tu ieraugi. Es teikšu vēlreiz, meita, mosties. Pacel savu galvu un atceries, kas tu esi, un zini savu vietu un to, ka Es tevi esmu izredzējis, un ka brīvība un sevis aizmiršana, un mīlestība pret Mani sākas tad, kad tu apzinies, kas tu esi.

Mana. Mana meita. Mana mīļotā.

Vislolotākā. Vismīlētākā. Vispilnīgākā tu.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)