Sper soli!

“Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:20)

Es esmu tas, kas tevi nes – cauri mirkļiem, kad tev liekas, ka tu vairs nevari pastāvēt. Es esmu pēc Tevi ilgojies un mīlējis jau no paša sākuma. Es tevi nekad nepamestu. Tu esi tur, kur es vēlos, lai tu esi. Un es palieku tev blakus.

Es palieku pie tevis.

Ko nozīmē palikt kopā ar Mani? Palikšana pie manis nav garlaicīga vieta. Mēs varam kopā gaidīt, būt gudri un pacietīgi un kopā spert mazus solīšus. Taču, kad būs laiks pāriet uz kaut ko lielāku, tev vēl vairāk būs jāpaļaujas uz manu mīlestību, lai tā tevi vadītu.

Bet arī šajā gaidīšanā es esmu ar tevi.

Es čukstu: “Uz priekšu, meitenīt, mana meita! Atceries, ka es esmu ar tevi!”

Tu uz visiem laikiem esi aicināta iet dziļāk – zināšanās un izpratnē par manu mīlestību pret tevi. Sper soli kopā ar Mani!

Atceries, ka mēs ejam kopā.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)