Aktuāli

KO TU GAIDI?

Autore -Dženifera J. Kampa. Saruna ar Dievu.

‘’Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.’’(Rom.15:13)

​Tavā sirdī ir  ilgas, kas ir dziļākas par tām, kuras Tu zini.  Tīra, šķīsta, nesamaitāta gaidīšana ir laba. Apstājies tagad, bērns. Nav steigas. Tu esi gaidījusi visu savu dzīvi, pat nezinot to, ka gaidi. 

​Tu gaidi, kad piepildīsies cerības un īstenosies sapņi. Tu gaidi, kad dzīve kļūs vieglāka un laiks kļūs īsāks. Tu gaidi, kad naudas un draugu būs vairāk… Tu gaidi, kad veselība kļūs stiprāka un dzīves pieredze bagātīgāka. Tu gaidi… Bet ir lietas, no kuru gaidīšanas Tu esi atteikusies –  no pilnīgākas sirds, no stingrāka prāta, no piepildītākas dzīves, no maigākas sirds, no drosmīgākas dvēseles.  Tu gaidi skaistumu vai arī esi pilnīgi no tā atteikusies. Tu gaidi brīvību- brīvību no raizēm, bailēm, nemiera un nožēlas. Tu gaidi, ka mīlestība sekos Tev visur, kur vien Tu gribēsi to vadīt, atļaut Tavām vēlmēm piepildīties vietās, kur esi jutusies neīsta, izmantota, iztukšota, nepamanīta. 

Neaizmirsti, kas gaidīšana ir. Kas tā vienmēr ir bijusi. Neaizmirsti, ka patiesā esi radīta, lai gaidītu Mani, lai gaidītu cerību, kas izmaina dzīvi un pilnīgu padošanos Man.  Ak, mana meita, Es esmu šeit. 

Neaizmirsti, par Tevi ir samaksāta augsta cena.  Tavas dzīves cena ir tāda, kuru es maksātu atkal un atkal. Neaizmirsti es gaidu Tevi. Es vienmēr esmu gaidījis Tevi. Es nekad nepārstāšu Tevi gaidīt. Citu lietu gaidīšana tā vietā, lai gaidītu Mani ir tā, kas nozog Tavu prieku un Tavu sirdi – Tavu dvēseli prom no manis. 

​Es esmu Tevi gaidījis, un turpinu Tevi gaidīt, bet es lūdzu arī Tevi gaidīt Mani tagad. Tava gaidīšana nav velta. Tā ir gaidīšana uz Debesu valstību, kurā Tu esi Tu pati, Karaļvalsti, kurā viss ir atjaunots. Vai Tu vēlies to tagad, mana mīļā? Vai Tu vēlies staigāt brīvībā, gaismā un cerībā jau tagad? Tavā patiesajā gaidīšanā, atceries šo: Es esmu atnācis, mana mīļā. Es Tevi gaidīju un esmu atnācis.

Advente ir laiks, kurā gaidām to, kas jau ir šeit, to, kurš jau ir atnācis. Šis ir pagrieziena laiks – iekšēji pagriezties, lai pētītu savu sirdi. Pagriezties iekšēji, lai sadzirdētu Manu balsi. Pagriezties, lai pievērstu uzmanību tam, kas ir patiess. Advente ir paredzēta sevis iztukšošanai, lai pārpilnībā saņemtu prieku. 

Sirds kļūst smaga no gaidīšanas, bet Tava cerība nav atlikta, Mans bērns.  Tava dzīve nav atlikta. Tavs spēks, gaisma un prieks nav atlikts. Mīlestība nav atšķirta no Manis. Dzīve ir šeit. Tavs Valdnieks ir šeit. Skaties uz Viņu tagad. Pēti Viņa seju, Viņa acis, Viņa balsi. Gaidi un saņem to, kas ir Tavs, to, ko esmu paredzējis, ka Tu alksti vairāk nekā jebko citu. Kamēr Tu šeit gaidi un saņem, ļauj savai dvēselei būt piepildītai. 

Mana mīļā, es esmu šeit. 

Aktuāli

Lūgšanu pastaiga

Ņemot vērā šī gada specifisko situāciju, tikai jūs pašas varat izvērtēt vai spējat rīkot Lūgšanu dienu klātienē, ievērojot visas valstī noteiktās prasības vai rīkosiet Lūgšanu Dienu tiešsaistē.

Sievietes šajā dienā tiek aicinātas izmantot dažādus radošus risinājumus. Piemēram rīkot Lūgšanu Dienas pastaigas. Cik kilometrus jūs varat noiet ar savas draudzes sievietēm, iestājoties lūgšanās par draudzes, tuvējās apkaimes un pasaules sievietēm? Ja mēs saskaitītu kopā noietos kilometrus, cik kilometru mums sanāktu?

Apstaigā savas dzīvesvietas vai baznīcas tuvējo apkārtni, iepazīstot apkaimi tuvāk. Uzzini vairāk par tuvākajām kalpošanas vietām, atrodi šīs ēkas un lūdz par to darbu (piemēram, krīžu centri, sociālās aprūpes nami, bezpajumtnieku patversmes, cietumi, misijas organizācijas, labdarības organizācijas u.tml.). Lūdz par šīm iestādēm un kalpošanām gan šeit – tavā tuvējā apkārtnē –, gan visā pasaulē.

Ieraksti mūsu Feisbook lapas komentārā cik kilometrus nogāji lūdzot novembra pirmajā nedēļā?

Aktuāli

Lūgšanu ceļvedis PASAULES BAPTISTU SIEVIEŠU Lūgšanu Dienai

Šajā dienā, mēs tiekam aicinātas iestāties par sievietēm visā pasaulē.

ĀZIJAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Dārgais Debesu Tēvs,

būt vienotām ar vienu sirdi, vienu balsi – tā ir tāda privilēģija. Mēs Tevi slavējam un pienesam lūgumus Tava žēlastības troņa priekšā. Par spīti mūsu vājumam un trūkumiem, Tu tomēr mūs sadzirdi un uzklausi mūsu lūgumus pēc Savas gudrības. Pazemībā lūdzam, ka Tavs Gars turpina mūs mudināt uz paklausīšanu Tavai gudrībai un vadībai.

Mēs uzticam Tev, Tavai mīlestībai un vadīšanai 34 Āzijas savienības locekļus no 19 valstīm. Liec mums celties un spīdēt kalpošanai arī līdz šim neaizsniegtās vietās un situācijās. Dāvā mums spēku un drosmi to veikt, neskatoties uz mūsu vecumu vai veselības stāvokli. Lūdzam, lai spēcīgākie stiprina tos, kas vājāki. Mēs tiecamies pēc atjaunotnes un stiprinājuma kalpošanā, izkāpjot no savām komforta zonām un aizsniedzot tos, kam vajadzīga palīdzība. Lūdzam par visām nācijām mūsu kontinentā, lai tās piedzīvo izaugsmi un politisko stabilitāti. Tāpat arī lūdzam un ilgojamies pēc dienas, kad uzvarēs taisnīgums, lai arī mēs sava mūža laikā to varam nepieredzēt. Ticam, ka lūgšanas ir spēcīgas, jo darbojamies visvarenā Dieva darbā, kurš ir ar mums. Visvairāk par visu – ļauj mums vienmēr atcerēties Lielās pavēles uzdevumu, taču būt pazemīgiem, jo tikai Tu vari mūs tajā lietot, ne mēs paši savā spēkā. Šķīstī mūs, ka topam labi un derīgi trauki Tavai valstībai. Ļauj mums arī sapņot tādus sapņus, kas pagodinātu Tavu vārdu, lai šīs ieceres kļūst par mūsu motivāciju; lai tās var īstenoties. Jēzus vārdā, āmen.

Lūdziet par Āzijas Baptistu sieviešu savienības dalībvalstīm


Honkonga – lūdziet par mieru un kārtību. Lūdziet par jaunatni, lai tā rīkotos gudri un adekvāti, nevis uzbrūkoši pret pārējo sabiedrību, kas jau tā ir nomākta. Lūgsim, lai draudzes gudri iesaistās šajā saspīlējumā, lai tiktu mazināta šī robeža starp sabiedrības grupām.

Indonēzija, Mjanma, Vjetnama – lūdziet, lai etnisko konfliktu radītā barjera tiktu novērsta un lai tautas aizvien vairāk piedzīvo stabilitāti, progresu. Lūdziet par draudzēm, lai tās kļūtu vairāk vienotas, lai kristieši turpina dedzīgi dalīties ar Dieva Vārdu par spīti vajāšanām.

Ķīna, Indija, Mjanma, Pakistāna – lūdziet, lai tiktu izbeigtas kristiešu vajāšanas šajās valstīs. Lūdziet par kristiešu drosmi dalīties ar evaņģēliju, par spīti valstīs pastāvošajiem ierobežojumiem, lai aizvien vairāk siržu tiek aizsniegtas un izglābtas. Lūdziet, lai sociālā nevienlīdzība pret sievietēm tiktu izskausta.

Bangladeša, Indonēzija, Šrilanka, Taizeme – lūdziet par šo valstu politisko stabilitāti. Lūdziet īpaši par tām valstīm, kuras piemeklē dabas katastrofas (Indonēzija, Indija, Japāna u.c.)

Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja – lūgsim, lai šīs valstis kļūtu par vienu, gatavu kalpot Dieva valstības darbam. Lūdziet, lai māsas Dienvidkorejā ar Dieva palīgu spētu ietekmēt tautu uz labu, īpaši uzrunājot jaunāko paaudzi būt kalpotājiem ar pazemīgām un lūgšanu pilnām sirdīm.

Filipīnas – lūgsim, lai ierosinātais likumprojekts „Par viendzimuma laulību, šķiršanos un „SOGIE” likums” netiktu pieņemts. Lūdziet, lai Dievs caur Svēto Garu vada un iedrošina ticīgos dalīties Evaņģēlija vēstī ar nekristiešiem.

Pateicība par Āzijas baptistu sieviešu savienību:
⦁ Slava Dievam par savienības jauno padomi, kuru vada Dr. Vernette Myint Myint San no Mjanmas. Pateicamies Dievam par veiksmīgu Vadītāju sanāksmi 2019. g. augustā.
⦁ Slava Dievam par vadības efektivitāti, godīgumu un sadarbību savienības locekļu starpā. Lūdzam, ka pievienotos gados jaunāki vadītāji.
⦁ Pateicība Dievam par savienības paplašināšanos, arvien aizsniedzot valstis, kas vēl nav kļuvušas par dalībvalstīm.
⦁ Lūdzam par atjaunotu vīziju un degsmi mūsos, lai vienmēr paturam prātā Kristus Lielo pavēli, kas uzticēta mums.
Slavējam Dievu par visām svētībām, ko esam saņēmuši pēdējo gadu laikā. Lai varam par visu pateikties un dot godu Dievam.

ZIEMEĻAMERIKAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgsim: Žēlastības Dievs, mēs pateicamies, ka Tu esi aicinājis baptistu sievietes darboties šeit, Ziemeļamerikā, tieši šī laika apstākļos. Mēs lūdzam, lai Tu palīdzi novērsties no cilvēciskajiem prāta pieņēmumiem, bet paplašini mūsu redzesloku un virzi mūs ārpus komforta zonas, lai aizsniegtu vairāk sieviešu Tavas valstības dēļ. Mēs paļaujamies uz Tavu apsolījumu, kas rakstīts Mateja 7:18 – „ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” Mēs pateicamies par to, kā Tu aizvien palielini māsu skaitu, kuras atsaucas.

Lūgsim: Tēvs, paldies, ka Tu esi aicinājis dažādu vecumu sievietes, kā arī no dažādām situācijām un dzīves vidēm, lai visas būtu daļa no Tavas ģimenes un būtu gaisma un liecība šai pasaulei. Tavs Vārds māca, ka mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu un esam daļa no vienas miesas – Kristus miesas. Palīdzi, ka varam uzrunāt un pieņemt sievietes, neskatoties uz viņu vecumu, tautību, ādas krāsu vai politisko nostāju, bet ka viņas (un arī mēs) pāri visam vēlamies meklēt Tavu gribu un to piepildīt. (1. Korintiešiem 12:12-13)

Lūgsim: Debesu Tēvs, Tavs vārds atgādina, ka viena no Jēzus prioritātēm bija aizstāvēt tos, kas viegli ievainojami un trūcīgi. Dāvā mums drosmi runāt to vārdā, kuriem nav savas balss; aizstāvēt tos, kas ir visu pamesti; iestāties par nomocīto un nabago tiesībām. (Sal. pam. 31:8-9)

Lūgsim: Dārgais Tēvs, paldies par šo brīnišķo zemi, ko Tu esi radījis, paldies Tev par dažādajiem resursiem, kurus Tu esi uzticējis mums. Māci mums būt uzticīgiem pārvaldniekiem, kuri šo zemi neizmanto ar ļaunprātību vai nolaidību, bet gan rūpējas par to. Palīdzi to pasargāt mūsu nākamajām paaudzēm. Paldies Tev, ka uztici mums gādāt par Tavu radību. Lūdzam, lai dabas resursi tiktu gudri lietoti visu ļaužu labā. (Psalmi 24:1)

Lūgsim: Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu uzrunātu sievietes starp mums, kas kļūtu dievbijīgas līderes kā Estere no Bībeles. Lūgšanu sievietes, kuras apzinās notiekošo garīgo cīņu šai pasaulē, kuras bīstas Tevi, bet ir bez bailēm savā kalpošanas darbā Tev. Sievietes, kuras Tava Vārda dēļ gatavas uzņemties risku; kuras iedvesmo un motivē apkārtējos kalpošanai. Māci viņām uzticēt savus darbus Tev, jo Tavā Vārdā sacīts, ka Tu tad īstenosi viņu plānus. (Sal. pam. 16:3)

Lūgsim: Žēlīgais Tēvs, mēs esam pateicīgi par to darbu, ko Ziemeļamerikas savienība veic, kalpojot neaizsargātākām iedzīvotāju grupām. Lūdzam, lai piedzīvojam aizvien jaunas sadarbošanās iespējas, ciešāku saikni, daloties idejās un pieredzē ar cilvēkiem. Palīdzi veidot uzticamu tīklu un atbalsta sistēmu viens otram, lai Tava valstība ietu plašumā. (Efeziešiem 4:11-13)

Lūgsim: Uzticīgais Tēvs, pateicamies, ka Tu esi šīs zemes radītājs, Tev pieder viss, kas uz tās. Tu pārzini tos resursus, kas mums vajadzīgi, lai darītu Tavu darbu šeit. Tavs apsolījums ir, ka Tu uzklausīsi mūsu lūgumus un dosi to, kas mums nepieciešams – ja mēs lūgsim Tavā vārdā un pēc Tava labā prāta. Mēs uzticamies Tev ar stipru cerību, ka Tu mūs esi dzirdējis un gādāsi pēc Savas žēlastības. (1. Jāņa vēstule 5:14-15)

Lūgšanu vajadzības

Tiecoties arvien paplašināt savas robežas, pazemībā lūdzam, lai Dievs uzrāda, kā mums būtu jātop „stieptām un mīcītām”, kā arī meklējam iespējas, kad varam savam ikdienas līdzcilvēku lokam vēl vairāk būt Kristus mīlestības nesēji.

Lūdziet, lai māsas Ziemeļamerikā neatkarīgi no gadu skaita, izglītības līmeņa, ādas krāsas un politiskās piederības justos aicinātas un iedrošinātas iesaistīties Ziemeļamerikas savienības kalpošanā.

Lūdziet, lai Dieva stiprinājums būtu ar māsām, kad nepieciešams iestāties pret jebkāda veida netaisnību un pāridarījumiem, ko šajā sabiedrībā piedzīvo gan pieaugušas sievietes, gan jaunas meitenes. Lūdziet pēc vienotības starp baptistu māsām, kad sabiedrībā nepieciešams veicināt cieņu un rūpes par visiem līdzcilvēkiem. Lūgsim, lai Dievs aicina līderus ar atvērtu sirdi Tev – kuri būtu vērtīgs paraugs citiem cilvēkiem gan draudzēs, gan apkārtnē.

Lūdziet par sadarbošanās iespēju pavairošanos un veselīgām attiecībām Ziemeļamerikas savienības locekļu starpā, lai ikviena kalpošana tiktu stiprināta un augtu.

Lūgsim, lai Dievs bagātīgi svētī un sniedz resursu iespējas, ka mēs kļūtu par svētību citiem, jo īpaši palīdzot „vismazākajiem” mūsu sabiedrībā.

AUSTRĀLIJAS UN OKEĀNIJAS BAPTISTU SIEVIETES

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdziet par taisnīgumu un neatkarību Rietumpapua teritorijai.
⦁ Lūdziet, lai tiktu atcelti likumi, kuri dažās valstīs legalizēs eitanāziju, abortus un marihuānu.
⦁ Lūgsim, lai mazinātos vardarbība ģimenē un tās graujošā ietekme. Tieši mūsu valstīs tiek piefiksēti vieni no augstākajiem šīs vardarbības paveida rādītājiem.
⦁ Lūgsim par nevēlamajām izmaiņām, kas diemžēl notiek dabā: okeāna rifu noārdīšanos (piesārņojuma, klimata izmaiņu, koraļļu postīšanas u.c. iemeslu dēļ), par salu drošību, kuras apdraud kāpjošais ūdens līmenis.
⦁ Lūdziet par Papua-Jaungvinejas sievietēm un viņu jaunajām draudzībām; par sieviešu garīgo izaugsmi un stabilitāti.
⦁ Lūdziet par jaunajām vadītāju komandām, kas kalpo gan savās valstīs, gan starptautiskajā līmenī. Lai vadītāji būtu vienoti un paļautos uz dievišķu gudrību, darbojoties savos pienākumos.
⦁ Lūdziet par dalībnieku skaitlisku pieaugumu konferencēs, pasākumos un sadraudzības aktivitātēs.
⦁ Slavējam Dievu, ka Viņš ir izraudzījis Kārenu Vilsoni no Austrālijas, kas tikusi apstiprināta amatā kā jaunā Pasaules Baptistu sieviešu prezidente (2020-2025)
⦁ Pateicība Dievam par Fidži un Jaunzēlandes baptistu savienību vadītājiem, par viņu atklāto atbalstu sievietēm.


ĀFRIKAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdzam, lai Dievs īpaši aicina sievietes šajā paaudzē, kuras paplašinātu Viņa darbu Āfrikā un ārpus tās.
⦁ Lūdzam, ka Dievs atjaunotu degsmi Āfrikas baptistu sieviešu sirdīs par misijas lauku un evaņģelizāciju.
⦁ Lūdzam, lai draudzes labi sadarbojas ar valdībām un partneru organizācijām, lai tiek atbalstīti neaizsargātākie ļaudis mūsu sabiedrībā, kā arī savstarpēji tiktu risināti problēmjautājumi par viendzimuma attiecībām.
⦁ No sirds lūdzam, lai Dievs aicina paļāvīgus, drosmīgus līderus, kuri izmainīs esošo politisko un ekonomisko sistēmu – īstenojot labu pārvaldīšanu, kas veicinātu ekonomisko izaugsmi; radītu jaunas darbavietas; uzlabotu dzīves apstākļus iedzīvotājiem, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa.
⦁ Lūdziet par mieru pasaulē, par pamiera iestāšanos atsevišķās teritorijās. Lai salauztās sirdis top dziedinātas, lai rod mieru pie Jēzus nemainīgās labestības un uzticamības.
⦁ Esam pateicīgi par Dieva nemainīgo spēku, kas parādās mūsu dzīvēs.
⦁ Slavējam Dievu, ka 2019. g. aprīlī Nigērijas sieviešu-misionāru savienība svinēja savas pastāvēšanas 100 gadus.
⦁ Pateicamies par Dieva vadību misijas projektā lauku apvidū Kotdivuārā.
⦁ Slava Dievam, ka, pateicoties lūgšanu māsām un brāļiem, var augt draudze.
⦁ Pateicamies par māsām, kuras kalpo no visas sirds, neraugoties uz diskriminējošiem un vardarbīgiem apstākļiem, kas tiek vērsti pret viņām. Mēs lūdzam nepārtrauktu stiprinājumu un drosmi no Dieva.

DIENVIDAMERIKAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdziet, lai Dienvidamerikā ievieš gaidīto bezmaksas tālruņa līniju SOS zvaniem sievietēm, kuras cieš no vardarbības vai tām iestājusies negribēta grūtniecība.
⦁ Lūdziet par mūsu valstu vadītājiem, lai nepastāv korupcija, lai taisnīgums uzvar visos līmeņos, lai vairs nav vardarbības, narkotiku tirdzniecības, nolaupīšanas un cilvēku tirdzniecības. Lai Tas Kungs uzrunā drosmīgas sievietes rīkoties un mudināt uz patiesību visus, kas sadzird.
⦁ Lūgsim par evaņģelizāciju mūsu Dienvidamerikā un Latīņamerikas valstīs. Lūgsim pēc radošuma, jaunām iespējām dalīties; lai evaņģelizācijas aktivitātes katrā valstī aizsniedz dzirdīgas ausis un pie Kristus atgrieztos simti un tūkstoši. Lūdzam, lai Dieva vārds izplatās klīnikās, slimnīcās, veselības centros, cietumos.
⦁ Lūdziet par situāciju, kas radusies kādā no valstīm, kur ierodas imigrantu karavānas. Lūdziet par iespēju mums dalīties glābšanas vēstī ar šiem imigrantiem.
⦁ Lūdziet par 11 sociālajiem projektiem, kurus mēs kā Dienvidamerikas savienība atbalstām.
⦁ Lūdziet, lai skaitliski vairotos PEPE programmas (bērnu audzināšanā).
⦁ Lūgsim par „Plānu Obrera” un misionāru grupu programmām.
⦁ Lūdziet par vīriem, kuri vēl nepazīst Kristu. Lai mūsu kā sievu dzīve ir paraugs mūsu vīriem. (1. Pētera vēstule 3:1)

EIROPAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdziet par mieru Tuvajos Austrumos. Dzīvošanas apstākļi bēgļu nometnēs ir ļoti smagi. Vairums bēgļu cenšas tikt uz Eiropu, taču ceļā ir slikti apstākļi un šie cilvēki mērķa valstīs ne vienmēr tiek laipni uzņemti. Lūgsim, lai patvērumu dodošās valstis viņus ieraudzītu ar Kristus acīm; lai ikviens bārenis atrastu ģimeni.
⦁ Lūdziet par atmodu Eiropā, kur liela daļa kristiešu ir egocentriski un remdeni savā ticībā. Lūgsim, lai tie atgriežas un kļūst dedzīgi Kristum.
⦁ Lūgsim par valstīm gan Eiropā, gan Tuvajos Austrumos, kas joprojām piedzīvo ekonomisko krīzi un tās sekas.
⦁ Lūdziet, lai valstu autoritātes cīnās pret mūsdienu verdzību un cilvēku tirdzniecību (sievietes, bērni, vīrieši – jauni strādnieki – dodoties no Austrumeiropas uz Rietumeiropu).
⦁ Lūdziet par bērniem un jauniešiem – kuri bieži pazaudējuši cerību, kuri neapzinās savu vērtību un jūtas pazuduši – lai viņi sastop Jēzu, kurš ir Ceļš, Patiesība, Dzīvība.
⦁ Lūdziet par tiem, kuri piedzīvo vajāšanas savas ticības dēļ.

KARĪBU JŪRAS REĢIONA BAPTISTU SIEVIETES

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdzam, ka politiķi atdotu savas dzīves Jēzum Kristum un ka viņi tiektos pēc Dieva vadības un pamudinājuma, izdarot pareizas izvēles par labu mūsu salām un iedzīvotājiem.
⦁ Lūgsim par bērniem, kuri cieš no jebkāda veida apcelšanas skolā vai mājās. Lūgsim, lai tiktu izskausta apsaukāšanās un vardarbība skolu vidēs.
⦁ Lūdziet, lai tiktu novērsti noziegumi, kurus pastrādā jauni vīrieši. Lai veidojas cieņa pret autoritātēm, pret baznīcām un visupirms – cilvēka dzīvības svētumu. Lūdziet, lai jauni vīrieši pamestu savus ieročus un sastaptos ar Jēzu.
⦁ Lūgsim par Bahamu salu iedzīvotājiem, kuru zemi pirms gada izpostīja viesuļvētra „Dorians”. Lūgsim, lai baznīcas, mājas, skolas un vispārējā infrastruktūra tiktu drīzumā atjaunota, ka vietējie cilvēki varētu kaut nedaudz atsākt dzīvot kā agrāk. Lūgsim, lai labestība pavada visus iesaistītos un cietušos.
⦁ Lūdziet par baptistu draudzēm Grenādā un Barbadosā, lai draudžu locekļi būtu vienprātīgi nodevušies Kungam; lai nāk atmoda pār šīm salām. Lūdziet par lielāku vienprātību starp Barbadosas draudzēm.
⦁ Lūdziet, lai vecāki labāk apzinās savu lomu bērna attīstībā; lai uzlabojas audzināšanas prasmes, kas vecākiem nepieciešamas darbā ar bērnu. Lūdziet, lai vardarbība, kas balstīta uz upura dzimumu, izbeidzas.
⦁ Lūgsim par gados jaunākajām māsām, kuras iesaistās sieviešu kalpošanas darbā – lai viņas kļūtu vairāk nobriedušas un nodevušās Kungam. Lūgsim, lai vecākās māsas pieņem jaunākās un dalās pieredzē, apmācīšanā ar jaunākajām. Lūgsim, lai kalpošanas darbs Dieva godam turpinātos no paaudzes uz paaudzi.

Aktuāli

PASAULES BAPTISTU SIEVIEŠU Lūgšanu Diena


“….Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība”

(Jāņa 10:10)

Vai esam sievietes, kuras lūdz?

Kā ikkatru gadu, arī šogad, novembra pirmajā pirmdienā, visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu Diena. Lūgšanu Dienas pirmsākumi ir ar senu vēsturi, kad Otrā pasaules kara laikā, bariņš sieviešu, atrazdamās pretējās frontes pusēs, ilgojās, ka reiz kopīgiem spēkiem tiktu nojaukta nošķirtības siena, ko karastāvoklis bija izveidojis.

Pārciestās sāpes un nežēlība sāka pārtapt ienaidā, un sievietes ticēja, ka vienīgi Dievs var pilnībā noārdīt šīs emocionālās barjeras un radīt izlīgumu. Šīs sievietes bija lūgšanu sievietes. Viņas nāca kopā, lai lūgtu, lai apliktu rokas viena otrai, un šajā mīlestības spēkā sagruva visi šķelšanās mūri.

Arī šobrīd mēs tik skaidri redzam pasaules sašķeltību – viedokļu pretstati un strīdi par teoloģiju, politiku, ekonomiku un etniskajiem jautājumiem – arī tā šķiet īstā vieta kādam neizkustināmam mūrim. Šajās situācijās mēs, baptistu sievietes, atkal un atkal tiekam aicinātas lūgšanā un mīlestībā nojaukt šīs biezās sienas. Kad nākam kopā pie Krusta pakājes, tad lūkosimies uz mūsu Glābēju, kuram vienīgajam ir vara nest dziedināšanu un cerību šai salauztajai pasaulei. Lūgšanu Diena ir notikums, kad neskatoties uz vīrusa izraisīto situāciju, varam garīgi būt kopā tik daudzas!

Aizlūgt par sievietēm visām pasaulē un zināt, ka ir kāda cita sieviete, kura šajā brīdī aizlūdz tieši par mums. Ikgadējie Lūgšanu Dienas pasākumi spēj aizsniegt cilvēkus teju ikvienā valstī, kurā ir baptistu saime. Šobrīd tās ir septiņas Kontinentālās savienības ar 156 valstīm. Arī Latvijas Baptistu sieviešu kalpošanas apvienība ir daļa no savienības, un aicina sievietes šajā dienā pulcēties kopā – šogad nedaudz citādāk, atbilstoši epidemioloģiskajiem norādījumiem valstī.

Kā praktiski organizēt lūgšanu dienu savā draudzē?

Pasaules Baptistu sieviešu apvienības māsas, ir pārliecinātas, ka nav viens konkrēts modelis, kā organizēt šo dienu, jo galvenā ir sirds attieksme un vēlme iestāties lūgšanās.

Ņemot vērā šī gada specifisko situāciju, tikai jūs pašas varat izvērtēt vai spējat rīkot Lūgšanu dienu klātienē, ievērojot visas valstī noteiktās prasības vai rīkosiet Lūgšanu Dienu tiešsaistē. Sievietes šajā dienā tiek aicinātas izmantot dažādus radošus risinājumus. Piemēram rīkot Lūgšanu Dienas pastaigas. Cik kilometrus jūs varat noiet ar savas draudzes sievietēm, iestājoties lūgšanās par draudzes, tuvējās apkaimes un pasaules sievietēm?

Ja mēs saskaitītu kopā noietos kilometrus, cik kilometru mums sanāktu?
Neaizmirstiet par gados vecākajām māsām, kurām iespējams, nav pieejams internets. Atceraties, ka reiz, varbūt tieši viņas ir uzticami stāvējušas lūgšanu sardzē par jūsu vajadzībām. Piezvaniet viņām, lūdziet kopā pa telefonu, aiciniet uz pastaigu, ja tas ir droši.

Katru gadu Lūgšanu Dienai ir kāda vienojoša tēma, par kuru tiekam aicinātas domāt un lūgt. Šajā gadā mēs tiekam īpaši aicinātas izdzīvot patiesību, ka mums caur Jēzu ir dota dzīvība un pārpilnība. Lai Dievs to atgādina Jums katrai personīgi un dod iespēju to pavēstīt arī citām sievietēm! Lai jūsu sarunas būtu auglīgākas, esam izstrādājušas Bībeles studiju par Rakstu vietu, kas šogad izvēlēta kā vadmotīvs – Jāņa 10:1-18.

Rūpes par citiem

Pasaules baptistu sieviešu lūgšanu diena ir skaists apliecinājums Pasaules baptistu sieviešu kopienas vienotībai. Lūgšanu Dienai ir divas svarīgas sastāvdaļas: lūgšana un došana. Mēs piederam kopā Kungam un lūgšana ir viens no veidiem, kā mēs varam turēties kopā vienotībā, bet otrs veids – mēs varam dot tiem, kuriem vairāk ir nepieciešams. Tāpēc katru gadu šajā dienā, sievietes ir aicinātas vākt ziedojumus, lai atbalstītu dažādas, ļoti praktiskas vajadzības, kāda cita kontinenta sieviešu dzīvēs.

Ziedojumus lūgums pārskaitīt Sieviešu kalpošanas apvienībai, kura tālāk pārskaitīs visu saziedotu summu Pasaules baptistu sieviešu apvienībai.

“Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Konts LV78 HABA 0551 0257 81989

Lūdzot mūsu balsis paceļas pie Dieva kopā ar vēl tūkstošiem un tūkstošiem māsu lūgšanām. Dievs sadzird. Viņš atbild. Nepagursim šajā vienotībā un kliedēsim tumsu, lai nestu Gaismu.
P.S. Vairāk par Lūgšanu Dienu šeit – https://bwawd.org

Mīlestībā,
Agnese Megne, LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja
*Vēstule tapusi izmantojot informāciju, ko sagatavojusi Pasaules Baptistu sieviešu apvienība.

Aktuāli, Žurnāls "Padod tālāk"

Mājmācība. Pieredzes stāsts

[Žurnāls “Padod tālāk”, RUBRIKAAudzinot bērnus, Sigita Āboltiņa]

Šis ir jau trešais mācību gads, kopš GITA ORUBA, Mākslas akadēmijas maģistrante, pārtapusi par skolotāju. Viņas apmācāmie ir pašas bērni, jo abi vecākie – Cecīlija un Daniels – teica pārliecinošu jāvārdu vecākiem, atbildot uz jautājumu: vai viņi vēlas skoloties mājmācībā.

Ļaus iet skolā

Gitas un Arta Orubu ģimenē aug pieci bērni un tiek gaidīts sestais. Apmēram pusgadu pirms 1. septembra, kad skolas gaitas vajadzēja uzsākt vecākajai meitai Cecīlijai, ģimenei no visām pusēm pienāca informācija par mājmācības iespējām. Kā saka Gita, tā bija Svētā Gara vadīta, jo abi vecāki saprata – tas ir labākais veids viņu meitai, kā apgūt skolas zinības. “Ņemot vērā Cecīlijas personības tipu, mums nebija šaubu par šo lēmumu, turklāt es tāpat dzīvojos mājās ar bērniem un saņēmām atbalstu no citiem, viss notika ļoti dabiski,” atminas Gita. Viņa gan atzīst, ka sākotnēji bijis iekšējs satraukums par to, kā viss notiks, vai viņa spēs tikt galā arī ar jauno, skolotājas pienākumu, jo “biju gatava, ka meita ies skolā”. Iedrošinošas bija sarunas ar ģimenēm, kuras jau skoloja mājās savas atvases, un arī Cecīlijas prieks par gaidāmo apmācību veidu mudināja neļauties šaubām. “Mēs gan joprojām esam atvērti tam, ka tad, ja kāds bērns ļoti gribēs iet skolā, mēs viņam ļausim to darīt. Neuzspiedīsim mājmācību,” saka Gita, “katrs bērns jau ir ļoti atšķirīgs, ar savām vajadzībām. Ja viņam svarīgs ir ritms, noteikta kārtība, tad šim bērnam tieši varētu patikt iet skolā. Cecīlijai dominē radošās brīvības īpašības. Viņa ir māksliniece.”

Formalitātes

Orubu ģimenes vecākā meita šogad apgūst trešās klases vielu, bet Daniels uzsācis mācības sagatavošanas klasē. Protams, valstī pastāvošās likumdošanas dēļ vecāki nevar tāpat vien izlemt, ka nelaidīs bērnu skolā un mācīs paši pēc sev tīkamiem noteikumiem. Ir obligāti kārtojamas formalitātes.

“Vispirms jāizvēlas skola, kuras uzraudzībā bērns būs,” atklāj Gita. Iespējams, ne katrā skolā ir iespēja pieteikt mājapmācības, tāpēc jāpainteresējas izvēlētājā mācību iestādē par šādu praksi. Orubu ģimene nešaubījās, ka tā būs pamatskola “Universum” Valmierā. “Mēs paši dzīvojam Garkalnē, taču izvēlējāmies tieši šo mācību iestādi, jo tai ir ļoti liela pieredze ar mājmācības ģimenēm. Viņiem izveidota pamatīga un pārbaudīta bāze – gan informācijas, gan sadarbības, gan atbalsta ziņā,” saka Gita un piebilst – pēc pieteikšanās visai ģimenei bija jābrauc uz skolu, lai tiktos ar vadību un atsevišķiem skolotājiem: “Viņiem ir svarīgi redzēt, ka abi vecāki atbalsta sava bērna mājskološanu, jo ir savi izaicinājumi un atbildība lielākoties gulstas uz vecāku pleciem. Tāpēc bija jābrauc arī vīram, lai nebūtu tā, ka viens vecāks ļoti grib mājskološanu, bet otrs ir pilnībā pret to.” Tad sekoja līguma slēgšana ar skolu un izziņas sagādāšana no ģimenes ārsta vai psihologa. “Tāda nepieciešama bērnam, jo likumdošanā ir prasība, ka jābūt kāda minētā speciālista atzinumam, akceptam, kāpēc bērns grib mācīties mājās. Mūsu gadījumā bija rakstīts, ka Cecīlija ir ļoti aktīva, radoša, tāpēc skolas stingrajā sistēmā nevēlas iekļauties,” teic Gita.

Un mācības var sākties!

Septembrī katrai mājmācības ģimenei tiek iedots saraksts ar to, kas bērnam jāapgūst mācību gada laikā. Kā panākt rezultātu, ir katra paša izvēle – pirkt mācību grāmatas un strikti sekot tām, iegādāties darba burtnīcas vai apgūt vielu kādā citā veidā. “Mēs pārsvarā lietojam darba lapas un interneta vietni uzdevumi.lv. Tā kā mums tētis ir mūziķis, šī joma ir viņa ziņā. Piemēram, reiz viņš atveda kontrabasu un tad stāstīja un rādīja bērniem visu par un ap šo mūzikas instrumentu,” Gita stāsta un piebilst, ka pāri visām materiālajām lietām viņas lielākā vēlme ir iemācīt bērniem, ka esam radīti Dievam par godu, ka pastāv pamatvērtības, kuras jāievēro: “Tāpēc man šķiet forši, ka varam mājās apgūt piedošanas mākslu – lūgt piedošanu un piedot otram, ka varam baudīt katru dienu, kopā gatavojot ēst vai strādājot dārzā, reizē iemācoties arī izdarīt darbu līdz galam. Protams, apgūstam arī obligāto vielu. Ar reizināšanu otrajā klasē mums gāja grūti, nepatika, bet jāiemācās. Arī pazīt pulksteni Cecīlija iemācījās apmēram pusgadu vēlāk nekā skolā noteikts, bet viņai bija klikšķis un meita saprata to. Ir ļoti jāmeklē piemērotākie veidi, kā bērnam vislabāk iemācīt konkrēto vielu.”

Arī atskaites

Kā jau skolā ierasts, arī mājmācības bērniem ir jāraksta pārbaudes darbi. “Tādus mums ieliek uzdevumi.lv, bet skola atsūta projekta darbus, kur iekļauta zināšanu pārbaude gan latviešu valodā, gan matemātikā, gan dabasmācībā un sociālajās zinībās. Izvēlamies tēmu, un bērns visu pa punktiem izpilda. Pēc tam skola vērtē, kā viņam sokas ar vielas apgūšanu,” atklāj Gita. Tāpat viņai reizi mēnesī ir jāiesniedz sava veida atskaite skolai, kas mājās tiek darīts – neliela apraksta un bilžu veidā, bet trīs reizes gadā jāierodas skolā. “Tad bērni padarbojas kopā ar skolotājiem un citiem bērniem, savukārt vecākiem tajā laikā ir iespēja noklausīties kādu vērtīgu lekciju, piemēram, kā labāk mācīt mājās matemātiku vai angļu valodu. Liecību mums atsūta pa pastu, ja nav iespējams ierasties skolā uz mācību gada noslēguma svinībām,” teic Gita un piebilst, ka gadījumos, kad bērnam tik raiti nesokas ar mācīšanos mājās, viņam tiek nozīmētas arī personīgas tikšanās skolā ar mācībspēkiem: “Mums tādas vēl nav bijušas, tiekam galā. Arī Daniels, kuram šis ir pirmais nopietnais mācību gads.” Gita gan smej, ka viņš pirmo klašu mācību vielu jau apguvis iepriekšējos gados kopā ar lielo māsu, jo Daniels allaž sekojis līdzi Cecīlijas skolas gaitām un lūdzis mammai arī viņam uzrakstīt risināmus piemērus matemātikā. “Daniels ir orientēts uz cipariem,” atklāj Gita, “ bet Cecīlijai patīk dabas mācība. Dažkārt viņa man izstāsta interesantus faktus, ko izlasījusi grāmatās. Tāpat atrodam youtube kanālā klipu par konkrēto tēmu vai kādu dzīvnieku un noskatāmies to.” 

Mūžu dzīvo, mūžu mācies

Šis teiciens Gitai ir tuvs, turklāt laikā, kad ģimene pieņēma svarīgo lēmumu par mājskološanu, viņa bijusi tādā savas dzīves posmā, kurā sapratusi – mācīties var visu mūžu. “Tāpēc to, ko nezinu vai jau aizmirsies, apgūstu kopā ar bērniem. Internetā informāciju var atrast par jebko,” priecājas Gita. Viņa arī atzīst, ka ļoti novērtē brīvo režīmu, ko pieļauj mājmācība. Orubu ģimenē rīts parasti ir mierīgs, tad seko dārza darbi, pusdienas un klusais laiks, kad mazākie bērni dodas diendusā, bet lielākie pilda uzdevumus skolai. Ja tas tiek paveikts ātri, pirms klusā laika beigām, arī lielajiem bērniem jāievēro klusums.

Gita neslēpj, ka, protams, mājmācībā ir arī savi izaicinājumi, un viņai lielākais no tiem ir sagatavošanās mācībām: “Man ir jāizprot apgūstamā viela, jāizdomā, kā mans bērns vislabāk to varētu apgūt un tad jāsagatavo mācību materiāli. Lai to visu paveiktu, pirms tam man jāatrod papildu informācija par konkrēto tēmu, un tas prasa laiku. Tā kā esam liela ģimene, man diena paiet ļoti ātri, taču reizē arī novērtēju to, ka rīti mums ir mierīgi. Nav jāmodina bērni noteiktā laikā, lai brauktu uz skolu. Mēs taču nezinām, vai rītdiena pienāks, tāpēc ir svarīgi izbaudīt tieši šodienu un kopā ar bērniem mācīties, ko nozīmē būt komandai…”  

Gita vēl atklāj, ka palīdzoša ir arī “Ģimeņu skolu apvienība”, kurā viņi iestājušies: “Tur tiek rīkotas konferences, semināri, ģimenes dalās savā pieredzē. Tāpat, ja izdomāju kādu ekskursiju, paziņoju pārējiem, visi sametas un brauc kopā. Mums bija ļoti interesanta un izzinoša ekskursija pie bitenieka, tāpat esam bijuši baleta burziņā Operā un citviet. Mājmācība nenozīmē, ka bērns ir izolēts no sabiedrības, vienkārši mēs skolas vielu apgūstam paši savā režīmā un bērniem piemērotākajā veidā, jo es kā mamma pazīstu viņu rakstura īpašības un zinu, kā motivēt savu bērnu.”

Aktuāli

INDIVIDUĀLS CILVĒKU ATBALSTS, SADARBĪBĀ AR VIETĒJO DRAUDZI

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība, sadarbībā ar Amerikas latviešu baptistu apvienību – ALBA, piedāvā iespēju saņemt ziedojumu individuālam draudzes vai tuvējās apkārtnes cilvēku atbalstam – pārtikas vai medikamentu iegādei. Ņemot vērā valstī esošo situāciju, pieejamais ziedojums tiek novirzīts, nevis specifiski sieviešu kalpošanas darbam, bet, to cilvēku atbalstam, kam tas visvairāk ir nepieciešams.

Lai saņemtu ziedojumu, draudzei ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta uz e-pastu – ska@lbds.lv 

PIETEIKUMA ANKETU VAR LEJUPIELĀDĒT ŠEIT:

 • Kopējā summa, kas tiek ziedota vienai draudzei ir 400 EUR
 • Ar šobrīd pieejamo ziedojumu varam atbalstīt 20 draudzes
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 31.decembrim, vai līdz finansējuma izlietojuma beigām

Jautājumu gadījumā varat zvanīt pa tālruni 29454540.

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja,

Agnese Megne


Aktuāli

Pasaules Baptistu alianses, Sieviešu departamenta vadītājas Morīnas Šarpas uzruna sievietēm

Nosūtam jums Pasaules Baptistu alianses, Sieviešu departamenta vadītājas Morīnas Šarpas uzrunu sievietēm, ar praktiskiem ieteikumiem, ko tieši mēs – sievietes šajā laikā varam darīt.

Šī situācija – globālā pandēmija – raisa bailes un neziņu. Visa cilvēce bažīgi nopūšas ik brīdi. Mēs lūdzam par to, lai Dieva mierinājums un tuvāko atbalsts ir ap jums.

Taču, lai gan pandēmija ir tik neparedzama, tā ir pārņēmusi pasauli laikā, kad ar tehnoloģiju palīdzību iespējams sekot notikumiem līdzi kā vēl nekad iepriekš. Pasaules Veselības organizācija nepārtraukti informē par vīrusa izplatīšanos un saslimušo atrašanās vietām. Mediju stāstītais mūs bombardē ik minūti; jaunie fakti uz mums atstāj neko citu kā vien nomācošu iespaidu.

Bet Dievs. Krīzes situācijā Dieva sievietes spēj nest cerību, mieru un mīlestību. Skatoties vēsturē, redzam, ka satricinājumu pilnā laikā arī draudze sniedz patvērumu apkārtējiem. Taču, lai varētu palīdzēt līdzcilvēkiem, vispirms mums jāatrod šī cerība un mīlestības mierinājums mums pašiem, mūsu sirdīm. Jo vairāk bez mitas lasīsim ziņas par notiekošo pasaulē, jo lielāka iespēja, ka kļūsim uztraukti un raižpilni. Bet, jo vairāk laika pavadīsim ar Jēzu, jo dziļāk tiksim piepildīti ar Viņa nemainīgo mieru – par spīti nestabilitātei pasaulē.

Īpaši iedrošinu mūs visus:

 1. Pavadīt laiku ar Jēzu
  • Lasi Dieva Vārdu. Ja Tu esi nobijies, Viņš jau to zina un Viņam rūp. Sameklē visus pantus, cik vien Tu zini un vari atrast, kuros runāts par bailēm. Lasi, ko Dievs mums tajos saka par bailēm un neizbīšanos. Tāpat arī meklē pantus par mieru. (Iesakām izmantot bibele.lv, kur ērti iespējams atrast rakstuvietas pēc atslēgvārdiem.)
  • Ja esi „rakstošais cilvēks”, raksti savas pārdomas un lūgšanas Viņam; lūgšanā pieraksti domas un atbildes, ko Dievs Tev atbild. Jā, tieši Tev. Viņš dzird Tavas lūgšanas. Viņš zina Tavas domas. Viņš Tevi tik ļoti mīl. Viņš zina, cik matu ir uz Tavas galvas. Katrā Tavas dzīves mirklī Viņš ir ar Tevi kopā. Paļaujies un runā ar Viņu.
  • Uztici savas raizes Viņam. Kas ir Tavas bailes? Dievs vēlas, ka mēs uzticam savas sirdis Viņam un dalāmies pārdzīvojumos. Viņš negrasās mūs kaunināt brīžos, kad raizējamies par kaut ko. Viņš vienmēr ir gatavs sniegt iedrošinājumu, palīdzēt un stiprināt dzīves vētrās. Lūdz Dievu, lai Viņš parāda, ko Tev iesākt ar saviem uztraukumiem. Lasot iepriekšminētos pantus Bībelē par bailēm un mieru – ja kāds no tiem īpaši uzrunā Tavu sirdi un dod iedrošinājumu, tad tici, ka Dievs tieši šajā brīdī Tavu sirdi uzrunā caur panta vārdiem. Pieraksti šo pantu un pateicies Dievam par šo stiprinājumu.
 2. Būt pateicīgiem
  • Pateicība ir kā baiļu ienaidnieks, jo pateicības brīdī mūsu acis ir vērstas uz Dievu, ne uz izbailēm, kas mums nepārtraukti „uzbrūk” no visām pusēm.
  • Mums dāvāts tik daudz lietu un svētību, par ko varam būt pateicīgi – jo īpaši šai laikā!
 3. Mīlēt citus
  • Ievērojot drošības norādījumus, lai no vīrusa pasargātu gan sevi, gan apkārtējos, mēs parādīsim rūpes un mīlestību cits citam.
   • Bieži mazgāsim rokas
   • Neaizskarsim seju
   • Ievērosim sociālo distancēšanos
   • Klepus vai šķaudīšanas brīdī aizsegsim muti ar elkoni vai salveti
  • Šajā baiļpilnajā laikā nesīsim mieru sirdīs. Uzturi saziņu ar tuvākiem un tālākiem līdzcilvēkiem. Kaut arī nav atļauts pulcēties draudzē, lielās grupās un notikumos, mēs joprojām esam vajadzīgi viens otram: izmanto saziņas iespējas ar telefona starpniecību, video vai tiešraižu veidošanu. Atrodiet veidu, kas jums ir visērtākais. Esi par atbalstu saviem tuvākajiem – kaimiņiem, draugiem, bet visupirms – ģimenei.
  • Lūdz Dievam, lai Viņš ik brīdi parāda jaunas iespējas, kur nepieciešama Tava mīlestība un rūpes. Spītējot šīm neierastajām un monotonajām dienām mājās, centies būt radošs. Uzraksti mums un dalies idejās arī Facebook ietvaros. Stiprināsim viens otru interneta platformās; mūsu Facebook lapā un draugu lokā. Iepazīt jaunus cilvēkus un būt kontaktā vienam ar otru arī no tālienes – tā ir svētība!
 4. Lūgt vienam par otru!
  • Āzijas Baptistu sieviešu savienība aicina iestāties lūgšanās. Lūgsim par situāciju pasaulē, savā valstī un tuvākajā apkārtnē.

„Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”

/Filipiešiem 4:6-7/

„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!”

/Jesajas 41:10/

Māsas, norimsim un atzīsim, ka Viņš ir Dievs. Lai Viņa miers piepilda mūsu sirdis un izstarojas uz ikvienu, kas ir mums apkārt.

Lūgšanās esot kopā ar jums,

Morīna Šarpa

Pasaules Baptistu alianses Sieviešu departaments

Aktuāli

Atskats uz Sieviešu kalpošanas apvienības ikgadējo konferenci SIEVIETE. DZĪVE. JĒZUS

2020. gada 15.februārī, Rīgas Mateja draudzē uz ikgadējo SKA konferenci pulcējās 320 sievietes no 43  Latvijas baptistu draudzēm. Priecājamies, ka 1/3 daļa no dalībniecēm bija citu konfesiju māsas. 

Saulains sestdienas rīts, jau ienākot gaismas pielietajā, pavasarīgi rotātajā dievnamā, gaisā virmo sievišķīgas gaidas – laipni un neuzbāzīgi tiekam informētas par garderobi, reģistrēšanos, brokastīm, smaidīgas, sapucējušās visdažādāko vecumu sievietes apskaujās, samājās, runājās… priecīgas atkalredzēšanās, gaidītas tikšanās.

Mūs gaida īpaša, pārdomām un atziņām bagāta Dieva dāvāta diena.

Konference iesākas ar 143. psalma lasījumu un pielūgsmē  mūs dvēseliski vieno Āgenskalna baptistu draudzes mūziķes, Lības Ēces – Kalniņas vadībā.  

Lāsmas Ašmes pārstāsts par 2019. gadā padarīto, īpaši akcentējot 4 jomas:

 • māceklības programma “Sieviete sievietei”;
 • viesošanās draudzēs visā Latvijā;
 • žurnāls “Padod tālāk”;
 • iniciatīva “Sinepju grauds”

Tālāk seko SKA vadītājas Agneses Megnes emocionālā liecība, pateicība, iedrošinājums un lūgšana, pēc kuras gaidām astoņu skaistu, drosmīgu un Dieva mīlētu sieviešu liecības – šajā reizē īpašā formātā – iepriekš sagatavotās 15 minūtēs.

Pirmā mūs uzrunā sievišķīgi trauslā Eva Mence un liek aizdomāties par sievietes skaistumu. “Esam brīnišķīgi radītas, nevis brīnišķīgi izveidojušās laika gaitā. Ja saku,  ka man nepatīk tas, kādu Dievs mani radījis, tad sevi stādu augstāk par Dievu, jo Viņš mani radījis pēc Sava tēla un līdzības”. 

“Ar mani tas nekad nenotiks…”, tā savu liecību sāk dedzīgā Daina Palmbaha-Džiguna un dalās drosmīgā un ļoti atklātā stāstā par atkarībām un līdzatkarībām, secinot, ka nav atbilžu, ir tikai mācības, un ir vajadzīga drosme, lai paskatītos patiesībai acīs. Daina aicina mūs meklēt atbildes Bībelē, neizraujot pantus no konteksta, nebaidīties lūgt palīdzību, pulcēt ap sevi lūgšanu armiju, izdarīt izvēli piedot un neaizmirst par sarkanajām līnijām, kuras neļaut nevienam pārkāpt. Daina iedvesmo ar savu smaidu un pamudinājumu paskatīties uz savu dzīvi ar veselīgu pašironiju.

Trešā runātāja ir skaistā un darbīgā 4 bērnu mamma Karīna Liepiņa, kura  mums uztic savas dzīves stāstu un mudina apzināti izdzīvot mirkli, kurā esi. Neilgoties pēc tā, kas tikai būs, nedzīvot ilūzijās un gaidās, bet baudīt katru vienkāršāko dienu, ikdienas rutīnu, iemīlēt katru sīkumu savā ceļā. Nesatraukties par lietām, ko nevaram ietekmēt, apzināties, ka Dievs kontrolē katru dzīves mirkli. Nostiprināt galveno balstu – lūgšanu un iegrimšanu Dieva vārdā, turēties paļāvībā uz šīs varenās klints. Mācīties pateikt “nē” un sev nepārmest, mācīties atteikties no kontroles – lielās nastas, kas liedz dzīvot paļāvībā uz Dievu.

Aija Rieba uzreiz apbur ar savu skaisto, zemo balss tembru un rimto runu. Ko nozīmē dzīvot tumsībā?

 • sevi salīdzināt ar citiem
 • ļaut sātanam sevi apmelot
 • skatīties atpakaļ pagātnē
 • domāt “kā būtu, ja būtu…”
 • nepiedot citiem un nepiedot sev
 • būt skumjam

Kad tiekam mudinātas, pēc dzirdētā pierakstīt kādu atziņu, pierakstīju vienu vārdu CEĻOS. Aija to aprakstīja šādi:

 1. es CEĻOS – uz ceļiem Dieva priekšā. Pateicībā. Lūgšanā.
 2. es CEĻOS – mācos, augu, attīstos. Dzīvot ir AUGŠĀMCELŠANĀS!
 3. es CEĻOS – būt kustībā, staigāt, braukt ar riteni, ceļot….

Konferences 1. daļu noslēdz skaistā, smalkā Baiba Ozolinkeviča, stāstot par savu dzīvi un spēku, kas parādās varens nespēkā. Par patiesības meklējumiem, sajūtām un realitāti. Par lielo Dieva dāvanu – ģimeni – vīru un 7 bērniem. Par to, ka katras uzdevums ir atspēkot sātana uzbrukumus, sludinot evaņģēliju. Baiba aicina  mūs visu, visu darīt par slavu Viņa augstajai žēlastībai. 

Kad  esam čaklu nemanāmu skudriņu izcilā aprūpē paēdušas siltas pusdienas, padzērušas kafiju un apēdušas brīnumgardu kūku no zelta paliktnīšiem, sākas konferences 2. Daļa. Īpašā iedvesmotāja – Baiba Baikovska. Baibas gudrā asistente – suņu meitene Elfa skaisti pozē, liekot katrai pasmaidīt un Baiba mūs vairākkārt sasmīdina ar trāpīgajiem epitetiem. Baiba katru rītu pusstundu dzer kafiju kopā ar Jēzu un ļauj Jēzum sevi “savākt kopā un veidot tālāk” (viņas krustdēls esot teicis, ka Jēzus kafiju nedzer, bet Baiba saka, ka ar viņu dzer gan:) Baiba akcentē 6 jomas:

VĒRTĪBA –ceļojums no nevērtīguma uz vērtīgumu. Cik viegli vai grūti ir to iegūt un/vai pazaudēt?

IDENTITĀTE – kas veido manu identitāti? Ratiņkrēsls, cilvēki vai Dievs? Kas ir normāls?

IESPĒJAS –Jēzus māca būt, nevis darīt, jāmācās pateikt “nē”

DOŠANA – vērtības meklējumi-pilnvērtīga došana var būt tikai no veseluma, no veselām attiecībām ar Dievu.

IZDEGŠANA –Baibai izdegot, Dievs atgādināja, ka Viņš ir tas, kas dod tādu mieru, kādu pasaule nespēj dot. Dievs atjauno un dod spēku.

ATJAUNOŠANA -Dievs atjauno lēnām, ieliekot sevi atkal centrā mūsu attiecībās ar cilvēkiem un pasauli. Dievs lieto Elfu, lai Baiba varētu būt. Mācoties saprast, ka identitāti veido vienīgi Dievs, jāmācās sadzīvot ar saviem apstākļiem, nevis jāmēģina dzīvot pāri tiem. Jāmācās Dievam ļaut novilkt savu  spēju robežas.

Cēlā un elegantā Agita Roziņa mūs iedrošina NEPADOTIES. Dievs visu ir radījis dzīvībai un ne nāvei. Un visam, kas radīts dzīvībai IR jādzīvo. Kamēr esi dzīvs – cīnies! Nepamet savu cīņas lauku, neļauj ienaidniekam uzvarēt! Vienalga, kas arī lai tas būtu – bērni, attiecības, veselība, dzīvība, zoba nervs, ideja, darbs, valsts – CĪNIES!!! Padošanās nav izeja! NEPADODIES!!!

Liecību  plejādi ar mudinājumu atcerēties teju katras meitenes bērnības sapni par princeses svārkiem, kuri griežas virpuļojot, noslēdz skaistā,  jūtīgā Munise Lamberte. Un atkal jau atziņu rinda. Ja nespēju sevi mīlēt – es nespēju patiesi mīlēt Dievu…. un kur nu vēl otru. Dievs ir visuvarens un spēcīgs, un vienlaicīgi ļoti, ļoti saudzīgs un maigs. Pieņemot savu vājumu mēs iegūstam vairāk miera, jo saprotam, ka Dievs mūs mīl savas žēlastības dēļ, ne mūsu varēšanas dēļ. Ilgas, ko Dievs ierakstījis tavā sirdī, tev vēstī par kaut ko būtisku: ko nozīmē būt sievietei un kādu dzīvi Viņš Tev paredzējis. Mēs esam viņa mākslas darbi, Viņa dārgumi.  

Pēc gardumgardas kafijas&našķu  pauzes izkustinot mūs visas ar mazu dziesmiņu, uzstājas viesis – viedais un asprātīgais Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis ar lekciju “Kad ar ticību un paļāvību ir par maz jeb kā iemācīties airēt ar abiem airiem?”

Garīguma airis.

Vai nu mēs sākam akcentēt tikai garīgo, aizmirstot, ka mums ir arī ķermenis, vai arī tik ļoti ierokamies darbā, akcentējot tikai fizisko, aizmirstot, ka mums ir arī dvēsele. Lūgšana nekad neizslēdz darbību. Lūgšana bez praktiskas darbības ir riņķošana pa apli.

Darbošanās airis.

Problēma ir tajā, ka darbojoties, mums nereti Dievs nav vajadzīgs vispār. Tu dari to, ko esi mācījies, esi sava veida eksperts.

Airēt ar abiem airiem nozīmē atzīt, ka mūsu fiziskām spējām un mūsu dvēseles spējām ir jābūt līdzsvarā.

Sadarbojieties ar Dievu. (Fil.2.12-14) Uzticēšanās Dievam nenozīmē bezdarbību. Bet jāmācās arī norimt – no darba, no sasniegumiem, no citu vērtējumiem par mani, no bailēm, ka izgāzīšos…

Klausīties Dievu varam, kad esam norimušas.

Kura roka tev ir nogurusi? Darbošanās vai norimšanās? Ja nogurušas abas, jāļauj, lai tās tiktu dziedinātas.

Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus” Jes.35.3.

Konferencē bija daudz būtisku “sīkumu”, kas liecina par teicamu, mīlestības pilnu organizāciju. Cik apbrīnojami labi  Terēze Runce bija piemeklējusi īpašu mūziku, kas sāka skanēt katras liecības 13. minūtē, lai katra runātāja  savu sakāmo varētu pabeigt bez stresa, mierīgi apkopojot domas! Liels paldies visai komandai un jo īpaši padomes meitenēm – Lāsmai Ašmei, Agnesei Spurai, Ilzei Lasmanei, Rasai Cirvelei un Martai Mežeckai, Agnesei Megnei.

Vēl kādu laiku paliekam gremdējamies Dievā, slavējot Viņu dziesmās un aizlūdzot viena par otru. Aizvadīta ļoti piesātināta diena pie Viņa kājām.

Novēlot sadzirdēt Dieva čukstus un tiem atsaukties,

Kristīne Barkovska,

māceklības programmas “Sieviete sievietei” dalībniece,

Āgenskalna baptistu draudzes locekle.

Konference 2020 SIEVIETE - DZĪVE - JĒZUS